Следете не:

Македонски (Macedonian)EnglishFrançais

"Образованието треба целосно да го развие карактерот и талентите на детето. Тоа треба да ги поттикнува децата да ги почитуваат своите родители, својата култура како и другите култури."
Член 29, Конвенција за правата на детето
 
 

 

 

 

 

      

 КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:     

    

Почетна

ТРИЕСЕТ МЛАДИ УЧЕСНИЦИ ОД МАКЕДОНИЈА ВО МОМЕНТОВ УЧЕСТВУВААТ НА МЛАДИНСКИ КАМП ВО ТИРАНА, АЛБАНИЈА

 • PDF
 • Печати
 • Е-пошта

 

Во периодот од 08.11.2018 – 10.11.2018 се реализира Младински Камп за помирување и соработка во земјите на Западниот Балкан (Youth Start Up camp for Reconciliation and Cooperation in the Western Balkans). На настанот учествуваат 90 млади (30 млади од Македонија, 30 млади од Косово и 30 млади од Албанија).

Младите учесници на Кампот преку оваа иницијатива ќе ги откријат соседските земји, традиции и култури преку неформално учење и  ќе развијат креативно размислување, ќе научат како да измислат нови начини за решавање на проблемите - да размислуваат "outside the box" - да се разберат меѓусебно, да направат нови пријатели и да се забавуваат!

Младинскиот камп е дел од прокетот “Youth Start Up for Reconciliation and Cooperation in the Western Balkans” кој го спроведува Коалиција на младински организации СЕГА во Македонија заедно со Women’s Network Equality in Decision Making од Албанија и ZANA NGO од Косово. Проектот има за цел да го олесни создавањето на интер-акционен простор за млади луѓе меѓу 15-29 години да ја зајакнат соработката преку know-how, вмрежување и активно учество.

 

ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА КОАЛИЦИЈА СЕГА (2018)

 • PDF
 • Печати
 • Е-пошта

На 08.11.2018, во просториите на Граѓански Ресурсен центар Скопје, се реализира состанокот на Годишното Собрание на Коалиција СЕГА за 2018 година.

Согласно дневниот ред беше усвоен записникот од претходната седница на Собранието, програмскиот и финансискиот извештај за работа за 2017 година како и Годишната програма на СЕГА за 2018 година.

На Собранието учество зеде и претставник од Агенција за млади и спорт, г-ца Александра Дичевска која ги презентираше тековните актуелни можности и активности наменети за млади од страна на АМС во тековната 2018, како и наредната 2019 година.

Исто така учество на Собранието зеде и претставник од Агенција за Демократски Иницијативи, г-ца Моника Вељаноска, која ги презентираше искуствата, а воедно и можностите во рамките на проектот од програмата за Граѓанско учество (CEP).

Коалиција на младински организации СЕГА е национална платформа на младински организации активна во полето на лобирање за промени во младинските политики, посветена кон подржување на младинскиот активизам, подобрување на пристапот до информации и учеството на младите луѓе во активности за решавање на нивните проблеми. 

 

ПРЕКУ ОБУКА БЕА ЗАЈАКНАТИ КАПАЦИТЕТИТЕ НА ДЕЦАТА ПРАВОБРАНИТЕЛИ И НИВНИТЕ ЗАМЕНИЦИ, КАКО И ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ НА КЛАСОВИ

 • PDF
 • Печати
 • Е-пошта

Со цел да се зајакнат капацитетите на децата правобранители и нивните заменици во периодот од 26 – 28 октомври се спроведеме процес на зајакнување на нивните капацитети. За децата правобранители и нивните заменици се спроведи 2-дневна обука на тема  “Конвенцијата за правата на детето и Специфичната улога на децата правобранители, на која учествуваа децата првобранители, нивните заменици како и  претседателите на класови од вклучените училишта. На обуката учествува вкупно 20 учесници од двете средни училишта во Град Скопје (СОУ „Владо Тасевски“ и СОУ „Панче Арсовски“). На  оваа обука учесниците се стекнаа со знаења за историјатот, структурата, принципите и улогата на Конвенцијата за правата на детето. Подетално беа разгледани правата на децата кои се однесуваат на опстанокот и развојот, правата на децата кои се однесуваат на заштита, правата кои се однесуваат на учество и правата кои се однесуваат на образовниот процес. Посебен дел на обуката беше предвиден за пренесување на знаењата за Конвенцијата за правата на детето на нивните врсници.

Исто така учесниците се стекнаа со знаења за специфичната улога на детето правобранител, како и за функцијата Народен Правобранител, со акцент на специфичната улога на функцијата Заменик Народен Правобранител (Одделение за заштита на правата на детето), улогата на детето правобранител во училиштето, процедура за поднесување претставки, како децата да препознаат кога им се прекршени нивните права и како да интервенираат. Посебен дел од обуката беше предвиден за развивање на комуникација на децата правобранители со Заменикот народен правобранител и промоција на децата правобранители во училиштата.

Оваа обука ја испорачуваше претставник од канцеларијата на Народниот Правобранител на Р.М. (од Одделението за заштита на детските права). Очекуваме да биде развиен план за комуникација со децата правобранители и претставник од одделението за заштита на детски права.

 

Последен повик за учество на вебинар „Младинско информативни методи за работа со млади во ситуација на НЕЕТ “

 • PDF
 • Печати
 • Е-пошта


Кога: денес, 30 октомври, со почеток во 11:00 часот!
Колку ќе трае? Час и половина!
Цена за учество? БЕСПЛАТНО!
Како да се регистирам? Кликни тука: https://epi.clickmeeting.com/neet/register
На кој јазик ќе биде вебинарот? Овој вебинар ќе се одржи на англиски јазик.

*Овој вебинар ќе се одржи онлајн.

Коалиција на младински организации СЕГА Ве поканува да учествувате на вебинар на тема „Младинско информативни методи за работа со млади во ситуација на НЕЕТ“. ToT вебинарот е наменет за преставници на младински организации, младински работници и млади од цела Европа каде детално ќе се престават практични Младинско информативни методи за работа со млади во НЕЕТ ситуација.

Превенцијата треба да биде приоритет со цел да се избегне зголемување на бројот на млади луѓе кои би биле во ситуација на НЕЕТ и да го разбијат интергенерацискиот циклус на социјална исклученост. Потребен е проактивен пристап на младинските организации од цела Европа да обезбедат рана интервенција за да се избегне младите луѓе да се најдат во ситуација на НЕЕТ.

Со зајакнување на капацитетот на младинските организации, младинските работници и другите засегнати страни, ќе се обезбедиме поттикнување на социјалното вклучување на младите во ситуација на NEET, промовирање и зголемување на достапноста на професионално советување и насоки прилагодени на потребите на социјално исклучените млади луѓе во сите фази од нивниот живот. Преку овој вебинар младинските работници ќе се запознаат со новиот пристап во информирање на младите во НЕЕТ ситуација.

 

Проектот „Младинските информативни центри по мерка на потребите на NEET групата на млади" има за цел да се зголеми квалитетот на младинската работа во адресирањето на потребите на NEET во Европа како и да се воведе и примени иновативен пристап на младинско информирање за активно вклучување на NEET во општеството. Проектот го спроведува Коалиција СЕГА во партнерство со АЕИ од Полска и УМКИ од Хрватска со поддршка од Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност преку Програмата Еразмус +, клучна акција 2: стратешки партнерства во областа на младите.

Последно освежено на Вторник, 30 Октомври 2018 09:35

 

ДЕКЕМВРИ | Повик за учество на Интеркултурна размена во Детското село Песталоци - Троген, Швајцарија

 • PDF
 • Печати
 • Е-пошта

Коалиција на младински организации СЕГА објавува повик за учество на 24та по ред интеркултурна размена во детското село Песталоци во  Троген, Швајцарија.

Коалиција СЕГА, во рамки на проектот “Имплементација на Конвенцијата на правата на детето во Република Македонија” спроведува Интеркултурни размени во детското село Песталоци кои се посебна програма на која учесниците ќе се здобијат со знаења и вештини поврзани со правата на децата, со принципите на меѓукултурниот дијалог и комуникација, анти-дискриминација, меѓусебно разбирање, почитување и толеранција на вредностите помеѓу различните култури.

Интеркултурната размена во детското село Песталоци-Троген, Швајцарија ќе се реализира во периодот од 05 – 19 декември 2018 година (исклучувајќи ги деновите за патување).  

По завршувањето на интеркултурната размена учесниците имаат одговорност задолжително да се вклучат во имплементација на работилници за детски права наменети за децата од различните генерации од училиштето и активности од акционите планови креирани за време на размената а се директно поврзани со активностите во проектот “Имплементација на Конвенцијата на правата на детето во Република Македонија”.

Критериуми за учество:

 • Година на раѓање: 2001/2002
 • Ученици од ОСТУ “Гостивар” – Гостивар, СЕПУГС “Васил антевски Дрен” - Скопје, ОСУ „Јовче Тесличков“ - Велес, СОУ Гимназија "Добри Даскалов" - Кавадарци и СОУУД “Димитар Влахов” - Струмица
 • Валидна патна исправа (пасош) со рок на важност не порано од 20.06.2019 година

 • Предност ќе имаат учениците вклучени во проектот “Имплементација на Конвенцијата на правата на детето во Република Македонија” (вклученост во моделот Дете правобранител и/или Ученичка организација)
 • Предност при изборот ќе имаат кандидати/ки од ранливи категории - ученици кои живеат во рурални средини, ученици од семејства кои се корисници на социјална помош/детски додаток, деца без родители, припадници на различни етнички групи, итн.
 • Кандидати/ки кои не учествувале претходно на Интеркултурна размена во Детското село Песталоци
 • Кандидати/ки кои се во меѓусебни роднински врски или во блиски роднински врски со супервизорот или вработени во училиштето нема да бидат приоретизирани.

Коалиција на младински организации СЕГА ги поканува сите заинтересирани кои ги исполнуваат критериумите за учество да се пријават со пополнување на електронска пријава за учество на веб страната на Коалиција СЕГА www.sega.org.mk најдоцна до 04 ноември 2018 година.

Потенцијалните кандидати ќе бидат контактирани и повикани на интервју. Заинтересираните кандидати треба да приложат потврда од примања на родителите не постара од 30 дена на увид на денот на одржување на интервјуто.

Доколку имате прашања или потреба од дополнителни информации обратете се на е-маил  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите .

КЛИКНЕТЕ ОВДЕ ЗА ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ ЗА УЧЕСТВО НА ОВАА РАЗМЕНА!


Koalicioni i organizatave rinore - SEGA shpall thirrje për pjesmarrje në shkëmbimin ndërkulturor në fshatin e fëimijëve pestaloci Trogen, Zvicër

Periudha e shkëmbimit : 05.12.-19.12.2018

Data e nisjes : 04.12.2018

Data e kthimit: 20.12.2018

Projekti:“Implementimi i Konventës për të drejtat e fëmijës në Republikën e Maqedonisë“

QëllimiPjesëmarrësit do të fitojnë njohuri dhe shkathtësi  në lidhje me të drejtat e fëmijëve, me parimet e dialogut dhe komunikimit ndërkulturor, anti-diskriminimit, mirëkuptimit të ndërsjellë, respektimin  dhe tolerancën në mes kulturave të ndryshme.

Përgjegjësitë pas shkëmbimit të realzuar: Përfshirje e obliguar e pjesmarrësve në implementimin e aktiviteteve nga planet akcionale të do të krijohen gjatë  shkëmbimit dhe të cilat janë drejtpërdrejtë të ndërlidhura me aktivitetet e projektit “Implementimi i Konventës për të drejtat e fëmijës në Republikën e Maqedonisë“.

Kriteret për pjesmarrje:

 • Datëlindja: 2001/2002
 • Nxënës nga OSTU Gostivar - Gostivar, SEPUGS Vasil Antevski Dren - Skopje, OSU Jovche Teslichkov - Veles, SOU Gim.Dobri Daskalov - Kavadarci, SOUUD Dimitar Vlahov -Strumica.
 • Përparësi do të kenë nxënësit të cilët janë përfshirë në në projektin “Implementimi i Konventës për të drejtat e fëmijës në Republikën e Maqedonisë“ (përfshirje në modeli Fëmija Avokat dhe /ose Organizatën e nxënësve).
 • Dokument të vlefshëm udhëtimi ( Pashaportë) me afat  vlefshmërie jo më  pare se data 20.06.2019
 • Kandidatë/e që më pare nuk kanë marrë pjesë në Shkëmbim kulturor në Fshatin e Fëmijëve Pestaloci.
 • Përparësi gjatë përzgjedhjes do të kenë kadidatët/tet nga  kategoritë e nxënësve të rrezikuar (nxënës që jetojnë në mjediset rurale, pjesëtarët e grupeve të ndryshme etnike, fëmijë nga familjet me të ardhura të ulëta,  e tjerë.)
 • Aplikantët që janë në lidhje familjare ose në marrëdhënie të ngushta me mbikëqyrësit ose punonjësit e shkollës nuk do të kenë prioritet

Koalicioni i organizatave rinore SEGA fton të gjitha palëve të interesuara kriteret e përshtatshmërisë të aplikojnë duke plotësuar një kërkesë elektronike për pjesëmarrje në faqen e internetit e SEGA www.sega.org.mk më vonë se 04.11.2018.

Kandidatët potencialë do të kontaktohen dhe ftohen për intervistë. Kandidatët e interesuar duhet të dorzojnë vërtetim për të ardhurat e prindërve jo më e vjetër se 30 ditë.

Nëse keni pyetje ose keni nevojë për informata shtesë ju lutem kontaktoni email  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите  

KLIKONI KËTU PËR TU IDENTIFIKUAR NË KËTË SHKËMBIM

Последно освежено на Вторник, 30 Октомври 2018 16:09

 

Страница 1 од 43

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО НА ИНТЕРКУЛТУРНА РАЗМЕНА ВО ТРОГЕН!

FLETËPARAQITJE PËR PJESMARRJE NË SHKËMBIMIN NDËRKULTUROR NË FSHATIN E FËIMIJËVE PESTALOCI TROGEN

СЕГА Е ЕУРОДЕСК ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР

Анкета

Дали сметате дека Владините мерки за вработување ќе ја намалат младинската невработеност?
 

СЕГА во медиумите

Коалиција на младински организации СЕГА е:

организација
членка на:
организација
соработник на:

придружна
организација
на:

Календар на активности на СЕГА

October 2018 November 2018 December 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30