Следете не:

Македонски (Macedonian)EnglishFrançais

"На децата со било каков вид на пречки во развојот треба да им се пружи посебна грижа и подршка за да можат да водат независен живот."
Член 23, Конвенција за правата на детето
 
 

 

 

 

 

      

 КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:     

    

Home

ПОВИК ЗА ПРАКТИКАНСТВО ВО АЛБАНИЈА

 • PDF
 • Print
 • E-mail

 

Во периодот од март 2013 - март 2014 година, Коалиција на младински организации СЕГА во партнерство со Националниот Центар за Услуги во Заедницата од Албанија го имплементира проектот „Млади без граници“, кој е финансиран од Европската Унија преку ИПА програмата за прекугранична соработка Македонија – Албанија. Главната цел на овој проект е да промовира ефективна соработка помеѓу актерите во граѓанското општество кон продуктивен социјален развој во прекуграничниот регион помеѓу Македонија и Албанија. Во рамките на овој проект Националниот Центар за услуги во Заедницата (NCCS) и СЕГА, во периодот од јуни до декември 2013, спроведоа програма за градење на капацитети за младински граѓански организации. Програмата беше фокусирана на зајакнување на капацитетите на 10 организации од Албанија и Македонија преку обуки, консултативна поддршка и работилници, како и градење на партнерства помеѓу нив преку заеднички проектни идеи за идни ЕУ проекти.

Во рамките на овие активности СЕГА објавува Повик за Практиканти во НВОи од Албанија. Ќе бидат селектирани 2 практиканти. Практиканството ќе се одржува во периодот од 10 февруари до 10 март 2014.

Практиканството ќе се одвива во организацијата „Јас Жената - Une Gruaja” од Поградец и „ДОРКАС - Dorcas Aid International (DAI)“ во Корча, невладини организации кои учествуваат во овој проект.

  • „UNE Gruaja“ е невладина, неполитичка и не-религиозна организација, формирана во 2003 година. Нивната мисија е да ги оспособат, едуцираат и интегрираат жените и младите луѓе во социјалниот, културниот и политичкиот живот, како и да креираат еднакви можности за нив во регионот на Поградец – Корча. Визијата на „UNE Gruaja“ е успешна жена која делува во безбедна средина која вклучува родова еднаквост во законите, политиките и праксата. UNE Gruaja има долгогодишно искуство во имплементирање на активности кои се однесуваат на домашно насилство; зајакнување на лидерските способности на жената; добро владеење и граѓанско учество. Во изминатиот период, здружението имплементира проекти кои се фокусирани на зајакнување на имплементирањето на „Законот за мерки против Семејното насилство” преку зајакнување на информативните механизми на локално ниво.
  • “Dorcas Aid International“ (DAI) функционира во 18 држави низ целиот свет додека нејзината главната канцеларија се наоѓа во Холандија. Доркас (Dorcas) започнала со својата хуманитарна работа во Албанија, при крајот на 1991година. Канцеларијата на DAI Албанија е лоцирана во Корча, град кој се наоѓа во југо-источниот дел од Албанија. Оваа организација промовира самостојност преку развој, обезбедување на социјална грижа, и помош во итни ситуации. Доркас функционира преку финансирање на проекти на локалните партнери.  Доркас ги гради капацитетите на овие локални организации со цел да се постигне ефективна имплементација на хуманитарна работа, рехабилитација, развој и проекти за социјална грижа. Фокусот за намалување на сиромаштијата и пораст на самостојноста е на: Одржлива егзистенција; Здравствена грижа, Грижа за децата и нивен развој; Социјална грижа и Хуманитарна работа и Рехабилитација. Доркас исто така поддржува теми поврзани со човекови права, родова еднаквост и одржливост.

Главните критериуми за селекција на потенцијалните кандидати за четиринеделното практикантство се:

  • Кандидатите да бидат на возраст од 18 – 30 години
  • Да имаат волонтерско искуство во невладини организации – или сегашен член на НВО
  • Мотивација за практиканство
  • Активно познавање на англиски јазик
  • Одлични комуникациски вештини

Методологијата на практиканството ќе се базира на пристапот „учење преку работа“. Очекуваме дека практикантите ќе научат како функционира албанското граѓанско општество, ќе усвојат добри практики и ќе се соочат со предизвици во секојдневната работа на развојот на локалната заедница, методите за адресирање на локалните потреби од невладините организации. Исто така очекуваме практикантите да се сретнат со различна култура, перцепција на развој на заедницата вклучувајќи го социјалниот живот во рамките на друга држава.

Трошоците за патување и сместување ќе бидат покриени од партнерската организацијата на СЕГА, Националниот Центар за Услуги во Заедницата (NCCS). Дополнително практикантите ќе добијат одредена сума на паричен надоместок за периодот на практикантство.

Краен рок за аплицирање: 23 јануари, најдоцна до 16:00 часот.

Кандидатите треба да испратат CV и мотивационо писмо, во кое ќе објаснат зошто учеството во ова практиканство е важно за нив.

Кандидатите кои аплицирале ќе бидат известени за резултатите најдоцна до 27 Јануари 2014 година.

Задоцнетите и некомплетни апликации нема да се разгледуваат.

Потребните документи испратете ги на следната е-маил адреса: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 Проектот „Млади без граници“ е финансиран од Европската Унија.

 

YIA PARTNERSHIP BUILDING ACTIVITY – KRUSEVO

 • PDF
 • Print
 • E-mail

The team of SEGA participated in an event for Partnership Building Activity in the period of 16 – 19 December 2013, in organization of the The National Agency of European educational programs and mobility in partnership with NA from Finland and Sweden. The event was held in Hotel Montana, Krusevo and participants from 16 countries from Europe took participation. The programme was constructively designed on the basis of writing a project, transformation of the programme Youth in Action in the new Erasmus + programme and the last two days were for building partnership activities among the participants and writing projects with mutual interests. This four days activity resulted with concrete ideas which were collaborated from the participants and the same will be submitted as projects in the new Erasmus + programme.

  

Last Updated on Friday, 17 January 2014 15:31

 

PANEL DISCUSSION "HEALTHY FOOD"

 • PDF
 • Print
 • E-mail

 

(Prilep, 25 December 2013) The Coalition of youth organizations SEGA as part of the project COHEIRS “Civic Observers for Health and Environment: Initiative for Responsibility and Sustainability” organized panel discussion on the topic "Healthy food" in the City Library Borka Taleski in Prilep.

This panel discussion aimed to raise the awareness of the citizens esspecialy among young people for the importance of taking care for their own health and healthy life styles. In this panel discussion dr. Sladzana Velkov presented the advanatages of the healthy food and healthy life stles. Additionaly, she emphasized the presentation for GMO and organic production. The participants had opportunity to discuss on the topic and as well to receive advices for improvment of their healh.

The project COHEIRS “Civic Observers for Health and Environment: Initiative for Responsibility and Sustainability” is implemented in 12 countries in Europe, including our country Macedonia, supported by the Europe for Citizens programme, and implemented by the Association of Local Democracy Agencies (ALDA) in partnership with Coalition of youth organizations SEGA.

  

Last Updated on Saturday, 28 December 2013 14:12

 

Page 71 of 71

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО НА ИНТЕРКУЛТУРНА РАЗМЕНА ВО ТРОГЕН!

FLETËPARAQITJE PËR PJESMARRJE NË SHKËMBIMIN NDËRKULTUROR NË FSHATIN E FËIMIJËVE PESTALOCI TROGEN

СЕГА Е ЕУРОДЕСК ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР

Poll

Do you agree that the Governmental active employment measures will increase youth employment in Macedonia?
 

SEGA in media broadcasting

The Coalition of youth organization SEGA is:

member
organization at:

cooperating
organization of:

associate member
organization of
:

 

Calendar of SEGA's Activities

October 2018 November 2018 December 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30