Следете не:

Македонски (Macedonian)EnglishFrançais

"Децата имаат право на квалитетна здравствена заштита, здрава храна и чиста животна средина."
Член 24, Конвенција за правата на детето
 
 

 

 

 

 

      

 КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:     

    

Обраќања до медиуми

06.09.2014 - СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

 • PDF
 • Печати
 • Е-пошта

До: Средствата за јавно информирање                                            

Датум: 06.09.2014

 

ЗНАЕЊЕТО Е СИЛА 

СО ДОБРА ПОДГОТОВКА ДО УСПЕШНИ ПРОЕКТИ

Коалиција на младински организации СЕГА во периодот од 05 – 07 септември 2014, во Струга ја реализира обуката за подготовка на предлог проекти во рамките на Европската програма Еразмус +. Во рамките на обуката учествуваат младински организации кои се членки на Коалиција СЕГА, како и преставници од средни стручни училишта од Прилеп, Битола, Кавадарци, Штип, Струга и Гостивар.

Целта на обуката е да се развијат и зајакнат капацитеите на организациите, членки на Коалиција СЕГА, како и на училиштата во насока на подготовка на квалитетни проекти во рамките на Еразмус + програмата. Фокусот на обуката ќе биде насочена кон Клучната акција 1 и Клучната акција 2 од програмата, како и кон интеркултурната димензија на соработка која е една од приоритетите на програмата.

Зоран Илиески – Извршен Директор на Коалицијата на младински организации СЕГА: “Ние како Коалиција континуирано работиме на подобрување на знаењата на организациите членки и подобрување на нивните вештини во подготвување на квалитетни проекти. Верувам дека после оваа обука, организациите и училиштата ќе подготват одлични проекти со кои успешно ќе аплицираат на следниот повик од Националната агенција за Европски програми и мобилност.“

Овие активности се организираат во рамките на проектот „Имплментација на Конвенцијата на правата на детето во Македонија“, кој Коалиција на младински организации го спроведува со поддршка на Детската Фондација Песталоци.

Коалицијата на младински организации СЕГА е формирана во 2004 година со цел да придонесе кон процесот на креирање и имплементација на Националната стратегија за млади на Р. Македонија и да помогне во исполнување на потребите на младите. Коалицијата ја сочинуваат 26 членки.

 

- КРАЈ –

 

за подетални информации обратете се во Коалиција на младински организации СЕГА, контакт лице:

Зоран Илиески, 078/470400 и www.sega.org.mk

 

23.07.2014 - СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

 • PDF
 • Печати
 • Е-пошта

До: Средствата за јавно информирање                                            

Дата: 23.07.2014

 

ЛЕТЕН КАМП ВО СТРУМИЦА 

ПРОМОВИРАЊЕ НА ДЕТСКИТЕ ПРАВА И ИНТЕРКУЛТУРНАТА КОМУНИКАЦИЈА

Коалиција на младински организации СЕГА во рамките на проектот „Промовирање на детски права и интеркултурна комуникација, го организира Летниот камп во периодот од 23 - 26 јули 2014 година во хотел Атлантис Палас - Банско, Струмица. На кампот ќе учествуваат 50 деца на возраст од 14 - 16 години од Прилеп, Тетово, Теарце, Струмица, Куманово и Кавадарци. Преку различни активности, на овој летен камп на младите ќе им се овозможи да се стекнат со вештини и научат за принципите на меѓукултурниот дијалог и комуникација, промовирање на интеркултурната комуникација и различните вредности и толеранцијата помеѓу децата и младите со различи култури, како и промовирање на детските права.

Заедничкото живеење, курсевите и интеркултурната размена се координирани за да се надополнуваат меѓу себе со цел да се обезбеди високо квалитетно интеркултурно искуство. Кон крајот на кампот децата и младите ќе подготват и ќе спроведуваат локални кампањи за промовирање на интеркултурната комуникација и детските права во своите градови и училишта. Коалицијата на младински организации СЕГА ќе обезбеди интегрирање на резултатите од кампот во својот долгорочен проект и ќе ги гради своите понатамошни активности врз основа на новото знаење, разбирање и свесност на децата и младите и возрасните.

Зоран Илиески – Извршен Директор на Коалицијата на младински организации СЕГА: “Континуирано работиме на подобрување на знаењата на младите луѓе и преку летниот камп очекуваме тие да се стекнат со интеркултурни способности, да се оспособат да преземат одговорност за самите себе и за други, што позитивно ќе влијае врз нивниот општ развој, како и да ги споделуваат стекнатите знаења со нивните врсници со цел промовирање на мирното интеркултурно заедничко живеење во нивните заедници.“

Овие активности се организираат во рамките на проектот „Промовирање на детските права и интеркултурната комуникација“, кој Коалиција на младински организации СЕГА го спроведува во партнерство со Совет за превенција од малолетничка деликвенција (СППМД) - Кавадарци, Македонскиот Центар за Граѓанско Образование (МЦГО) - Скопје, Мајка - Куманово, и Центар за едукација и развој - Теарце, а со поддршка на Детската Фондација Песталоци.

Коалицијата на младински организации СЕГА е формирана во 2004 година со цел да придонесе кон процесот на креирање и имплементација на Националната стратегија за млади на Р. Македонија и да помогне во исполнување на потребите на младите. Коалицијата ја сочинуваат 26 членки.

- КРАЈ –

за подетални информации обратете се во Коалиција на младински организации СЕГА, контакт лице:

Зоран Илиески, 078/470400 и www.sega.org.mk

 

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

 • PDF
 • Печати
 • Е-пошта

40 ОСНОВЦИ ЌЕ БИДАТ ДЕЛ ОД ИНТЕРКУЛТУРЕН КАМП ВО ТРОГЕН

Коалиција на младински организации СЕГА организира петти интеркултурен камп во Детското Село Песталоци во Троген, Швајцарија. Интеркултурниот камп во Швајцарија ќе се реализира во периодот од 03 – 17 јули 2014 година, и на истиот ќе учествуваат 40 ученици од 5 основни училишта од Охрид, Струга, Гостивар, Штип и Битола. Преку различни активности, кампот ќе им овозможи на младите да научат за принципите на меѓукултурниот дијалог и комуникација, различните вредности и толеранцијата помеѓу децата и младите со различи култури.

Досега на интеркултурните кампови организирани од Коалиција на младински организации СЕГА учествуваа 160 ученици од 5 основни и 10 средни училишта од Прилеп, Дебар, Куманово, Тетово, Кавадарци, Охрид, Струга, Гостивар, Штип и Битола. На овој камп ќе учествуваат ученици од ООУ Братство Единство – Охрид, ООУ Браќа Миладиновци – Струга, ООУ Гоце Делчев – Гостивар, ООУ Димитар Влахов – Штип и ООУ Елпида Караманди – Битола. Учениците ќе патуваат во Детското Село во Троген и ќе живеат во заедно во една куќа за целиот период на размената и ќе посетуваат курсеви за интеркултурно образование и детски права и ќе имаат интеркултурна размена со друга група на нивни врсници од Украина.

Заедничкото живеење, курсевите и интеркултурната размена со другата група се координирани за да се надополнуваат меѓу себе со цел да се обезбеди високо квалитетно интеркултурно искуство. Кон крајот на кампот децата и младите ќе подготват акционен план за размена и пренесување на знаењето и она што го научиле на нивните врсници во матичната земја. По кампот, децата ќе се поттикнуваат да размислуваат за своите искуства, со цел да ја зајакнат одржливоста на нивното учење. Преку спроведување на акционите планови, тие ќе го пренесуваат своето ново знаење, разбирање и свесност не само меѓу нивните врсници, туку и меѓу наставниците, родителите и другите возрасни лица. Коалицијата на младински организации СЕГА ќе обезбеди интегрирање на резултатите од кампот во својот долгорочен проект и ќе ги гради своите понатамошни активности врз основа на новото знаење, разбирање и свесност на децата/младите и возрасните.

Зоран Илиески – Извршен Директор на Коалицијата на младински организации СЕГА: “Континуирано работиме на подобрување на знаењата на младите луѓе и преку летниот камп во Троген очекуваме тие да се стекнат со интеркултурни способности, да се оспособат да преземат одговорност за самите себе и за други, што позитивно ќе влијае врз нивниот општ развој, како и да ги споделуваат стекнатите знаења со нивните врсници со цел промовирање на мирното интеркултурно заедничко живеење во нивните заедници. Исто така, преку овој камп очекуваме и наставниците кои ги придружуваат децата се стекнуваат со нови методи и пристапи кои ги користи персоналот на Детската Фондација Песталоци.“

Интеркултурната размена во Детското Село Песталоци – Троген е во состав на соработката помеѓу Коалицијата на младински организации СЕГА и Детската Фондација Песталоци во полето на интеркултурното образование. Коалицијата на младински организации СЕГА е формирана во 2004 година со цел да придонесе кон процесот на креирање и имплементација на Националната стратегија за млади на Р. Македонија и да помогне во исполнување на потребите на младите. Коалицијата ја сочинуваат 26 членки.

- КРАЈ –

за подетални информации обратете се во Коалиција на младински организации СЕГА, контакт лице:

Зоран Илиески, 078/470400 и www.sega.org.mk

 

Виктор Илиев: ДАЛИ НЕКОЈ ГИ СЛУША УЧЕНИЦИТЕ?

 • PDF
 • Печати
 • Е-пошта

Наставниците преку цела година ги оценуваат учениците, но дали учениците имаат шанса барем еднаш во годината да ги оценат наставниците и на тој начин да се согледа кој е моделот на наставник кој го сакаат учениците?

Живееме во период во кој во училиштата цело време се воведуваат „новини“. Но што правиме тогаш со „старините“. Со тоа постојано вметнување новини дојдовме до ситуација секој ден учениците да имаат по седум часа што е еден од главните фактори кои влијае на сите други процеси. Што следи сега? Осми час? Дали некој ги прашал учениците дали се способни да посетуваат настава од седум часа, притоа да одат на секции, на дополнителна или додатна настава, да работат на проекти, да се активираат во училишни организации и после сето тоа да најдат време за припрема за тестови и пишување домашно или пак да се припремат за екстерно?

Веќе три години заедно со Коалиција СЕГА на државно ниво, и со организациите членки на локално ниво, продолживме со имплементацијата на проектот „Имплементација на Конвенцијата на правата на децата во Р.Македонија“ поддржан од Песталоци Детската Фондација. Активностите во вклучуваат и национален мониторинг на институциите за вклученоста на децата во процесите на одлучување, како и училишни активности за јакнење на капацитетите на училишните организации, организирање на инфо денови на децата правобранители, како и спроведување на годишното анкетно истражување за ставовите на учениците за повеќе прашања од нивни интерес во училиштата. Останува на наставниците и персоналот во училиштата дали и во кој обем ќе го слушнат и разберат нивниот став за повеќе прашања од училишниот живот. Работиме веќе втора година во Битола на проектот и од стекнатите искуства во целиот изминат период произлегуваат разни прашања на кои доколку одговориме искрено се надевам ќе дојдеме до причните, последиците, но и можните решенија за разни процеси актуелни во училиштата.

Училиштето е систем во кој функционираат бројни паралелни процеси. Она што се запрашувам е колку тие се координирани и дали сите одат во иста насока или пак сите влечат на своја страна и го растргнуваат тој систем на сите страни?

Слушаме за разни фрази, процеси и проекти кои се имплементираат, слушаме еве актуелно за екстерното тестирање, слушаме за интегрирано образование, збораме за младинско учество преку училишните организации. Ова се само неколку теми, а ги има многу. Но тука тие не се спомнати како тема на дискусија туку само како примери за процеси кои се дел од тој голем систем.

Исто така се обидувам да сфатам на дали и на кој начин наставничките совети го слушаат ставот на учениците за разни прашања и како се обидуваат да прилагодат се она што се случува во училиштето на потребите на учениците? Реалноста на терен е дека имаме наставнички совет која е алфа и омега во училиштата. Имаме совети на родители кои прашање е колку функционираат, има училишен одбор и ред други тела. Сето тоа фино си е регулирано во законите и актите на државата и на училиштата. Единствено тело на учениците кое никој не го препознал како важно и кое никаде не фигурира во законите статутите на училиштата е токму училишната организација како официјално претставничко тело на учениците! Дали ова е случајно? А онаму каде случајно го има во документите прашувам дали наставничкиот совет воопшто ги охрабрува учениците на самоорганизирање, координирање и градење ставови за разни прашања? Често слушам дека „учениците не биле доволно зрели да изградат свој став па тоа го одлагаме за во средно, па за на факултет“, па затоа на крај како производ ќе добиеме млади луѓе кои треба самостојно преку други облици и начини на дејствување да ги учат сите овие работи кое претходно ги пропуштиле. Нели училиштето е за учење? Одговорот на ова прашање е очигледен и тоа ни дава одговор за тоа оти младите и кога ќе пораснат не се способни за да се координираат, градат ставови и да реализираат иницијативи и проектни активности.

Од друга страна пак надвор од училиштата имаме не толку познат за наставниците и советите на родители неформален систем на образование кој се реализира преку младински организации и младински работници како ресурс. Зошто тој ресурс е недоволно ангажиран и искористен од училиштата и другите институции? Кои се пречките кои стојат на патот на соработката помеѓу актерите во формалниот и неформалниот систем на образование? Како тоа во училиштата изразите како: волонтерство, ученички активизам, младинска работа се тотално непознати? Одговорите претпоставувам дека ги знаете.

Можеби наставниците т.е. возрасните не се доволно подготвени да ги вклучат учениците во процесите на одлучување за прашањата кои директно ги засегаат нив; можеби учениците пак од своја страна не се доволно упорни во своите барања и гледајќи дека колку и да се трудат се е за џабе; можеби советите на родители исто така не се доволно заинтересирани за нивно вклучување и се чекаат од државата или општината; и на крај можеби надлежните инстутиции на локално и државно ниво можеби премногу се фокусирани на дрвјата што не можат да ја видат шумата; но сепак сметам дека ако училиштето е т.н. втор дом за учениците или местото во кое го поминуваат најголемиот дел од своето време овие установи заслужуваат поголема посветеност од сите страни со цел усогласени политики, јасни цели и исполнети очекувања на сите оние кои функционираат во овој нивни втор дом.

Во училиштата постојат позитивни модели на ученици, постојат наставници кои работат со ентузијазам, кои нудат практична и интересна настава и кои нудат дополнителни можности за вклучување на учениците преку разни секции и проектни активности. Она што треба е тие да се идентификуваат и поттикнат со цел и други да се огледаат на нив.

Сметам дека сите овие наставници, ученици, позитивни поведенија треба да се охрабруваат, поттикнуваат и наградуваат оти токму од нив зависи напредокот!

Последно освежено на Петок, 04 Јули 2014 14:02

 

Зоран Илиески: Вработување преку стратегија за млади

 • PDF
 • Печати
 • Е-пошта

Скоро секој млад човек, кој завршил средно или високо образование се соочува со истото прашање секое утро, основната помисла е „каде да најдам работа или како да заминам од државава“. Причините за ваквата состојба не се едноставни, но во главно се базираат на борбата за егзистениција и пристоен живот на младиот човек. Факт е дека на ова се спремни не само младите кои останале со средно образование па немаат излез од актуелната состојба, туку напротив веќе се поголем е бројот на младите кои се со завршено високо образование и својата иднина ја гледаат надвор од Македонија. Ако се погледне извештајот „Младинска невработеност -2013“ од Заедничкиот консултативен комитет на граѓанското општество може веднаш да се констатира дека ваквото расположение на младите е и сосема релевантно. Според истиот извештај стапката на невработеност на младите (на возраст од 15-24 години) е скоро два пати поголема од колку кај возрасните, таа изнесува 52,1% во третиот квартал од 2012 година. Доколку пак го земеме фактот што најголем процент од невработените млади, дури 71,9% бараат работа во период повеќе од една година, тогаш јасно се покажува причината за апатичната и без надежната состојбата на младите кај нас. Оваа состојба се провлекува скоро децении и битно влијае на општото незадоволство кај младите, што резултира пак во недоверба во институциите на системот, сметајќи дека кај нив нема капацитет да делуваат кон решавање на овај нај горлив проблем за младите.  

Нашите истражувања исто така покажуваат дека младите се разочарани од неможноста да се најде работа и за која соодветно ќе се заработи, барем за пристоен живот. Големата безработица а и можноста на работодавците да исплаќаат ниски плати ги тера младите својот излез да го бараат надвор, во некои од Европските или преку океанските држави. Ова пак им овозможува на работодавците да манипулираат со давање на ниски плати на младите бидејќи има голем број на останати кои би прифатиле да работат за истата плата. Ваквата појава мора да се спречи, ќе мора да се зголеми нивото на минималната плата, за да високо образовните млади работат за пристојна заработувачка. Се сомневам дека некои од мерките на владата (кои и не се така бројни) за поддршка на  вработувањето на младите ќе бидат задоцнети. Ќе мора владата да креира нови мерки и механизми, издвојувајќи соодветен буџет за тоа, за да го пресретне овај тренд кај младите. Во спротивно ќе имаме се повеќе случаи во кои по било кој основ младите ќе бидат спремни да заминат, не заради друго туку заради еден пристоен живот за кој сонува секој млад човек. 

Можеби ќе звучи песимистички, но за жал сеуште сме далеку од Европските порти. Ние скоро секој дневно комуницираме со наши европски партнери, ги следиме европските политики и трендови на нивните влади, затоа можам да заклучам дека кај нас властите се преокупирани со некои не важни прашања кои битно не би го промениле животот на младите. Потребна  е сериозна интервенција во сите политики кои би го поддржале младиот човек кај нас, започнувајќи од реформи во основното и високото образование, подобрување на студентскиот стандард, синхронизација на образовниот процес со потребите на пазарот на трудот, посебни мерки за поддршка и субвенционирање на вработувањето на младите и на крај мерки за нивно домување. Ова е долгорочен процес, но да се одговори на сите овие предизвици неопходна е нова стратегија за млади. Доколку го земеме фактот дека поседната (и единствена до осамостојувањето до денес) Национална стратегија за млади престанува да важи во 2015 година, ќе мора под итно да се алармира до сите институции кои третираат одредени младински прашања сериозно да се вклучат во креирањето на нов стратешки документ за младите во Македонија. Посебно е важно Агенцијата за млади и спорт да примени методологија во која ќе ги вклучи младите во процесот на утврдување на нивните потреби, но и да обезбеди сериозен пристап од страна на останатите институции кои ќе ја превземаат одговорноста да ги спроведат мерките  кои ќе бидат усвоени во новата стратегија за млади.

Последно освежено на Петок, 04 Јули 2014 13:48

 

Страница 1 од 7

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО НА ИНТЕРКУЛТУРНА РАЗМЕНА ВО ТРОГЕН!

FLETËPARAQITJE PËR PJESMARRJE NË SHKËMBIMIN NDËRKULTUROR NË FSHATIN E FËIMIJËVE PESTALOCI TROGEN

СЕГА Е ЕУРОДЕСК ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР

Анкета

Дали сметате дека Владините мерки за вработување ќе ја намалат младинската невработеност?
 

СЕГА во медиумите

Коалиција на младински организации СЕГА е:

организација
членка на:
организација
соработник на:

придружна
организација
на:

Календар на активности на СЕГА

October 2018 November 2018 December 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30