Следете не:

Македонски (Macedonian)EnglishFrançais

"Децата имаат право да кажат што мислат. Кога возрасните носат одлуки кои ги засегаат, децата имаат право нивните мислења да се земаат предвид."
Член 12, Конвенција за правата на детето
 
 

 

 

 

 

      

 КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:     

    

Home

ТРИЕСЕТ МЛАДИ УЧЕСНИЦИ ОД МАКЕДОНИЈА ВО МОМЕНТОВ УЧЕСТВУВААТ НА МЛАДИНСКИ КАМП ВО ТИРАНА, АЛБАНИЈА

  • PDF
  • Print
  • E-mail

 

Во периодот од 08.11.2018 – 10.11.2018 се реализира Младински Камп за помирување и соработка во земјите на Западниот Балкан (Youth Start Up camp for Reconciliation and Cooperation in the Western Balkans). На настанот учествуваат 90 млади (30 млади од Македонија, 30 млади од Косово и 30 млади од Албанија).

Младите учесници на Кампот преку оваа иницијатива ќе ги откријат соседските земји, традиции и култури преку неформално учење и  ќе развијат креативно размислување, ќе научат како да измислат нови начини за решавање на проблемите - да размислуваат "outside the box" - да се разберат меѓусебно, да направат нови пријатели и да се забавуваат!

Младинскиот камп е дел од прокетот “Youth Start Up for Reconciliation and Cooperation in the Western Balkans” кој го спроведува Коалиција на младински организации СЕГА во Македонија заедно со Women’s Network Equality in Decision Making од Албанија и ZANA NGO од Косово. Проектот има за цел да го олесни создавањето на интер-акционен простор за млади луѓе меѓу 15-29 години да ја зајакнат соработката преку know-how, вмрежување и активно учество.

 

ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА КОАЛИЦИЈА СЕГА (2018)

  • PDF
  • Print
  • E-mail

На 08.11.2018, во просториите на Граѓански Ресурсен центар Скопје, се реализира состанокот на Годишното Собрание на Коалиција СЕГА за 2018 година.

Согласно дневниот ред беше усвоен записникот од претходната седница на Собранието, програмскиот и финансискиот извештај за работа за 2017 година како и Годишната програма на СЕГА за 2018 година.

На Собранието учество зеде и претставник од Агенција за млади и спорт, г-ца Александра Дичевска која ги презентираше тековните актуелни можности и активности наменети за млади од страна на АМС во тековната 2018, како и наредната 2019 година.

Исто така учество на Собранието зеде и претставник од Агенција за Демократски Иницијативи, г-ца Моника Вељаноска, која ги презентираше искуствата, а воедно и можностите во рамките на проектот од програмата за Граѓанско учество (CEP).

Коалиција на младински организации СЕГА е национална платформа на младински организации активна во полето на лобирање за промени во младинските политики, посветена кон подржување на младинскиот активизам, подобрување на пристапот до информации и учеството на младите луѓе во активности за решавање на нивните проблеми. 

 

ПРЕКУ ОБУКА БЕА ЗАЈАКНАТИ КАПАЦИТЕТИТЕ НА ДЕЦАТА ПРАВОБРАНИТЕЛИ И НИВНИТЕ ЗАМЕНИЦИ, КАКО И ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ НА КЛАСОВИ

  • PDF
  • Print
  • E-mail

Со цел да се зајакнат капацитетите на децата правобранители и нивните заменици во периодот од 26 – 28 октомври се спроведеме процес на зајакнување на нивните капацитети. За децата правобранители и нивните заменици се спроведи 2-дневна обука на тема  “Конвенцијата за правата на детето и Специфичната улога на децата правобранители, на која учествуваа децата првобранители, нивните заменици како и  претседателите на класови од вклучените училишта. На обуката учествува вкупно 20 учесници од двете средни училишта во Град Скопје (СОУ „Владо Тасевски“ и СОУ „Панче Арсовски“). На  оваа обука учесниците се стекнаа со знаења за историјатот, структурата, принципите и улогата на Конвенцијата за правата на детето. Подетално беа разгледани правата на децата кои се однесуваат на опстанокот и развојот, правата на децата кои се однесуваат на заштита, правата кои се однесуваат на учество и правата кои се однесуваат на образовниот процес. Посебен дел на обуката беше предвиден за пренесување на знаењата за Конвенцијата за правата на детето на нивните врсници.

Исто така учесниците се стекнаа со знаења за специфичната улога на детето правобранител, како и за функцијата Народен Правобранител, со акцент на специфичната улога на функцијата Заменик Народен Правобранител (Одделение за заштита на правата на детето), улогата на детето правобранител во училиштето, процедура за поднесување претставки, како децата да препознаат кога им се прекршени нивните права и како да интервенираат. Посебен дел од обуката беше предвиден за развивање на комуникација на децата правобранители со Заменикот народен правобранител и промоција на децата правобранители во училиштата.

Оваа обука ја испорачуваше претставник од канцеларијата на Народниот Правобранител на Р.М. (од Одделението за заштита на детските права). Очекуваме да биде развиен план за комуникација со децата правобранители и претставник од одделението за заштита на детски права.

 

Page 1 of 71

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО НА ИНТЕРКУЛТУРНА РАЗМЕНА ВО ТРОГЕН!

FLETËPARAQITJE PËR PJESMARRJE NË SHKËMBIMIN NDËRKULTUROR NË FSHATIN E FËIMIJËVE PESTALOCI TROGEN

СЕГА Е ЕУРОДЕСК ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР

Poll

Do you agree that the Governmental active employment measures will increase youth employment in Macedonia?
 

SEGA in media broadcasting

The Coalition of youth organization SEGA is:

member
organization at:

cooperating
organization of:

associate member
organization of
:

 

Calendar of SEGA's Activities

October 2018 November 2018 December 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30