Следете не:

Македонски (Macedonian)EnglishFrançais

"Децата имаат право да се среќаваат и пристапуваат кон групи и организации доколку ова не спречува други луѓе да ги уживаат своите права."
Член 16, Конвенција за правата на детето

Home

ПОВИК ЗА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТИ НА МЛАДИ ЗА УЧЕСТВО НА НАЦИОНАЛНА РАБОТИЛНИЦА

  • PDF
  • Print
  • E-mail

Коалиција на младински организации СЕГА во соработка со Агенција за млади и спорт започна со имплементација на проектот „Учество на младите во процесот на донесување на одлуки“. Проектот се спроведува со поддршка од Национална агенција за европски образовни програми и мобилност, преку програмата Еразмус+, Клучна Акција 3 (Структурен дијалог). Целта на овој проект е да се подобри функцијата и улогата на Советите на Млади и на тој начин да се влијае на подобрување на младинското учество во демократскиот живот.

Во првата фаза на проектот беше организирана Национална работилница „Како до зголемување на младинското учество преку зајакнување на функцијата на Советите на млади“ со носители на одлуки на национално ниво. Следуваа локални дискусии во 10 општини на кои се прибираа мислењата на младите луѓе и претставниците на локалните институции во однос на чекорите.

Во периодот од 11 - 14 мај 2017 година, во хотел Бисер, Струга ќе се одржи Национална Работилница „Подобрување на функцијата на Советите на млади“ на која ќе учествуваат членови на Совети на Млади и донесувачи на одлуки на локално ниво. Работилницата има за цел да се развијат препораки за зајакнување на функцијата, улогата и капацитетите на Советите на млади, како и за нивно вмрежување како на регионално така и на национално ниво.

Се покануваат членовите на Совети на Млади од различните општини во Р. Македонија, да достават апликација за учество на Националната Работилница. За да се пријавите кликнете на овој ЛИНК и пополнете го формуларот со бараните информации.

Краен рок за доставување на апликации е 05 мај 2017 година.

Само селектираните апликанти за учество на работилницата ќе бидат контактирани, за деталиите за сместување и патните трошоци.

* Бројот на членови на еден Совет на млади кои можат да аплицираат на овој повик не е ограничен.

Доколку Ви се потребни дополнителни информации слободно контактирајте со:

Георгина Вељаноска
Административен асистент
Коалиција на младински организации СЕГА
Е-маил: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Контакт телефон: 077 935 544; 048 429 390

АПЛИКАЦИЈА ЗА УЧЕСТВО НА НАЦИОНАЛНА РАБОТИЛНИЦА

 

СЕ ОДРЖА ВТОРИОТ СОСТАНОК НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ПРОЕКТОТ „ОТВОРЕНА ВРАТА - ЗА МЛАДИ ОД МЛАДИ“

  • PDF
  • Print
  • E-mail

Проектот Подобрување на социјалната инклузија преку јакнење на вработливоста „Отворена врата - за младите од младите“ од втората грантова шема од компонентата ИПА4 со специфична намена за социјална инклузија започна со имплементација од 15 декември 2015 година. Носител на проектот е Коалиција на младински организации СЕГА која го спроведува проектот во партнерство со ЦЕСОР и ЕАСП од Македонија и KAБA од Словачка во период од 20 месеци.

На 19 април 2017 година во Скопје, се одржа вториот состанок на Управниот Одбор на проектот Подобрување на социјалната инклузија преку јакнење на вработливоста „Отворена врата - за млади од млади“. На состанокот се даде преглед на постигнувањата на проектот, како и презентација на наредни активности во рамките на проектот. Управниот Одбор го сочинуваат претставници од институции и организации кои ќе бидат вклучени директно или индиректно во спроведувањето на проектните активности, односно по еден претставник од: Министерството за труд и социјална политика на РМ, ЈУ Завод за социјални дејности, Меѓуопштинските Центри за социјална работа од Прилеп, Битола, Штип и Скопје, ЈУ Детски Дом „11ти Октомври“ - Скопје, ЈУ за згрижување на деца со воспитно - социјални проблеми и нарушено поведение, и СОС Детско Село.

Основната цел на проектот Подобрување на социјалната инклузија преку јакнење на вработливоста „Отворена врата - за младите од младите“ е да се олесни социјалното вклучување на ранливите групи на млади луѓе преку создавање на еднакви можности за пристап до пазарот на труд. Исто така, со овој проект ќе се поддржи, охрабри и зголеми учеството на ранливите групи на млади на пазарот на труд преку подобрување на нивната вработливост, градење на нивните вештини да се вклучат на пазарот на труд и нивна целосна интеграција во општеството. Крајни корисници на овој проект се младите кои користат социјална помош и младите кои заради неповолни животни околности животот го минуваат згрижени во установи за социјална заштита преку кои треба да се обезбеди нивно вклучување во општеството и пред се на пазарот на труд.

Проектот Подобрување на социјалната инклузија преку јакнење на вработливоста „Отворена врата - за млади од млади“ е финансиран од Европска Унија

 

LOCAL DISCUSSION ON THE SUBJECT “ENCOURAGING YOUTH PARTICIPATION THROUGH IMPROVEMENT OF THE FUNCTION OF THE COUNCILS OF YOUTH

  • PDF
  • Print
  • E-mail

The Council of Youth of the municipality of Prilep organized local discussion on the subject “Encouraging youth participation through improvement of the function of the Council of youth” that was held on 27th of March (Monday) in the office of the INFO Career Center. The aim of this discussion was to collect opinions of young people for youth participation at local and national level and what is the need for encouraging of youth participation through the Councils of youth.

The local discussion was realized within the project “Youth participation in the decision making process” that is implemented by Coalition of youth organizations SEGA in cooperation with the Agency for youth and sport and by support of the National Agency for European Educational programmes and mobility, through the programme Erasmus+ , Key action 3 (Structural dialogue).

The aim of this project is to improve the function and role of the Council of Youth in the following municipalities: Prilep, Kavadarci, Shtip, Krivogashtani, Negotini, Krushevo, Gazi Baba, Gjorche Petrov, Karposh, Grad Skopje.

In the period of the month of May in Struga will be held National conference with decision makers and as a final result of the project will be prepared Position paper with recommendations for strengthening the position of Local Councils of Youth.

 

Page 1 of 43

СЕГА Е ЕУРОДЕСК ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР

Poll

Do you agree that the Governmental active employment measures will increase youth employment in Macedonia?
 

Contact us

SEGA in media broadcasting

The Coalition of youth organization SEGA is:

member
organization at:

cooperating
organization of:

associate member
organization of
:

 

Calendar of SEGA's Activities

March 2017 April 2017 May 2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30