Следете не:

Македонски (Macedonian)EnglishFrançais

"Децата имаат право да кажат што мислат. Кога возрасните носат одлуки кои ги засегаат, децата имаат право нивните мислења да се земаат предвид."
Член 12, Конвенција за правата на детето

Home

ЛОКАЛНА ДИСКУСИЈА НА ТЕМА „ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА МЛАДИНСКОТО УЧЕСТВО ПРЕКУ ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА НА СОВЕТИТЕ НА МЛАДИ

  • PDF
  • Print
  • E-mail

Советот на млади при Општина Прилеп организираше локалната дискусија на тема „Зголемување на младинското учество преку подобрување на функцијата на Советите на млади“ која што се одржа на 27.03.2017 година (понеделник) во просториите на ИНФО кариерниот центар. Целта на оваа локална дискусија беше да се се соберат мислењата на младите за младинското учество на локално и национално ниво и каква е потребата за подобрување на младинското учество преку Советите на Млади.

Локалната дискусија се реализира во рамките на проектот „Учество на младите во процесот на донесување на одлуки“ кој што го имплементира Коалицијата на младински организации СЕГА во соработка со Агенција за млади и спорт и со поддршка од Национална Агенција за европски образовни програми и мобилност, преку програмата Еразмус + Клучна Акција 3 (Структурен дијалог). 

Целта на овој проект е да се подобри функцијата и улогата на Советите на Млади во општините: Прилеп, Кавадарци, Штип, Кривогаштани, Неготино, Крушево, Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Град Скопје.

Во периодот на месец Мај, во Струга, ќе се одржи Национална конференција со донесувачи на одлуки и млади и како краен резултат на проектот ќе биде подготвен „Позициски документ со препораки за подобрување на состојбата на Советите на млади“(Position paper with recommendations for strengthening the position of Local Councils of Youth).

 

Coming soon! First Guide of best practices in Youth Information Work

  • PDF
  • Print
  • E-mail

Valuable resource for youth information workers containing methods and best practices of youth information work in Europe, a product of the strategic partnership between SEGA, UMKI and ERYICA.

SEGA launches the Guide of best practices “Youth Information Workers fit for Youth” that will be available for download on our web site starting of 25th March.

The Guide aims to serve youth information workers in Europe as valuable resource in their daily work. It contains methods for on-line and off-line information and best practices of youth information work in Europe.

The Guide is being prepared within the strategic partnership project “Youth Information Workers fit for youth” between Coalition of youth organizations SEGA - Macedonia, UMKI – Croatia and European Youth Information and Counseling Agency (ERYICA) – Luxembourg, supported through the Erasmus + Programme.

Check FB updates: YIW fit for Youth

Authors: M.E.J.

Last Updated on Monday, 13 March 2017 18:35

 

MEETING HELD WITH THE PRESIDENTS OF THE LOCAL COUNCILS OF YOUTH

  • PDF
  • Print
  • E-mail

9TH of March 2017, a meeting with the presidents of the Local Councils of Youth was held in the Agency of youth and sport, within the project “Youth participation in the decision making processes”. The project is implemented by Coalition of youth organizations SEGA in cooperation with Agency for youth and sport, by support of the National Agency for European educational programmes and mobility, through the programme Erasmus+, KA3 (Structured dialogue). The aim of this project is to improve the function of the Councils of youth in the municipalities and to influence the improvement of the youth participation in the democratic life.

On the event, the Executive director of Coalition of youth organizations SEGA – Zoran Ilieski, also the Director of the Agency of youth and sport – Marjan Spaseski and the Director of the National Agency for European educational programmes and mobility – Darko Dimitrov held a speech.

The Director of the Agency for youth and sport informed about the beginning process of creating of the Local Councils of youth initiated by the Agency of youth and sport in the 2015, at the same time he emphasiezed the big importance of the local councils of youth as a link between young people and the local governments, therefore as formal bodies that enable inclusion of young people in the process of decision making and creating policies. In the period of the end of March and the beginning of April 2017 the project envisages realization of 10 local discussions on the subject “Increasing the youth participation through the function of the Councils of youth” in the 10 municipalities included in the project. Through these local discussions opinions will be collected by the young people for youth participation at local and national level and what is the need of improvement of the youth participation through the Councils of youth.

For bigger inclusion of the Councils of youth it is planned the presidents of the Local Councils of youth to be engaged as facilitators of the local discussions in Kavadarci, Shtip, Sveti Nikole, Radovish, Negotino, Krushevo, Gazi Baba, Gjorche Petrov, Prilep and Grad Skopje.

Last Updated on Friday, 10 March 2017 12:41

 

Page 1 of 43

СЕГА Е ЕУРОДЕСК ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР

Poll

Do you agree that the Governmental active employment measures will increase youth employment in Macedonia?
 

Contact us

SEGA in media broadcasting

The Coalition of youth organization SEGA is:

member
organization at:

cooperating
organization of:

associate member
organization of
:

 

Calendar of SEGA's Activities

February 2017 March 2017 April 2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31