Следете не:

Македонски (Macedonian)EnglishFrançais

"Децата имаат право да добијат и споделат информации, доколку информациите не им наштетуваат ним или на други."
Член 13, Конвенција за правата на детето

Почетна

Национална работилница за креирање на Документ со препораки за воспоставување на систем за младинско информирање на локално и национално ниво

 • PDF
 • Imprimer
 • Envoyer

Во периодот од 06-09 декември 2017, во хотел Бисер, Струга во организација на Коалиција СЕГА во соработка со Агенција за млади и спорт се реализира „Национална работилница за креирање на документ со препораки за воспоставување на систем за младинско информирање на локално и национално ниво“.

На оваа работилница учество зедоа вкупно 45 учесници (млади на возраст од 18 – 29 години и донесувачи на одлуки на возраст од 25 – 50 години).

Овој настан беше креиран со цел да се воспостави комуникација помеѓу младите и донесувачите на одлуки со цел подобрување на младинското информирање и младинското учество во Македонија преку воспоставување на систем за младинско информирање како дел од целите на тематската област Младинско информирање во рамките на Националната стратегија за млади 2016 – 2025 година. Како краен резултат на проектот ќе биде подготвен Позициски документ кој ќе содржи препораки за воспоставување на систем за младинско информирање на локално и национално ниво, формални принципи на комуникација помеѓу младинските структури и општините и подобрување на младинското информирање и учество.

Настанот е дел од активностите на проектот „Младинското информирање како основа за младинско учество“, поддржан од Национална агенција за европски образовни програми и мобилност, преку програмата Еразмус+, Клучна Акција 3, Структурен дијалог помеѓу младите и донесувачите на одлуки.

Целта на овој проект е поголема информиранот на младите како основа за зголемување на младинското учество во креирањето на јавното мислење, односно во процесот на донесување на одлуки на локално и национално ниво како и поголема интегрираност на младите во општеството.

Досега Коалиција СЕГА има организирано пет настани од ваков тип, во рамките на програмата ЕРАЗМУС+, Клучна Акција 3 со цел поттикнување на дијалог помеѓу младите и донесувачите на одлуки на локално и национално ниво.

 

ЛОКАЛНА ДИСКУСИЈА ЗА МЛАДИНСКО ИНФОРМИРАЊЕ ВО ОПШТИНА ЦЕНТАР, СКОПЈЕ

 • PDF
 • Imprimer
 • Envoyer

09.11.2017, во општина Центар, Скопје се одржа Локална дискусија на тема „Информирани и вклучени млади“, како дел од активностите на проектот „Младинското информирање како основа за младинско учество“, поддржан од Национална агенција за Европски образовни програми и мобилност, во рамките на Еразмус+програмата, Клучна Акција 3 (Структурен дијалог).

На оваа работилница учество зедоа млади и тоа средношколци, претставници од младински организации, волонтери, невработени млади, студенти итн, како и донесувачи на одлуки на локално ниво. Целта на работилницата беше да се соберат мислењата на младите на тема младинско информирање, како и предлози од младите и донесувачите на одлуки за пронајдување на механизми за подобрување на младинското информирање на локално и национално ниво.

По завршувањето на локалните дискусии во сите 10 планирани општини вклучени во проектот (Прилеп, Штип, Битола, Струмица, Гевгелија, Кавадарци,Тетово, Кисела Вода, Гази Баба, Шуто Оризари) ќе биде подготвен сумарен извештај со препораки и заклучоци од локалните дискусии.

Сумарниот извештај ќе биде дискутиран за време на главната активност во проектот, а тоа е тридневна работилница која ќе се одржи во периодот од 06-09 декември 2017, во Струга, на која ќе биде подготвен „Позициски документ со препораки за воспоставување на систем за младинско информирање на локално и национално ниво во Р.Македонија“.

Mise à jour le Mercredi, 15 Novembre 2017 15:45

 

КОАЛИЦИЈА СЕГА ГО ИМПЛЕМЕНТИРА ПРОЕКТОТ "YOUTH INFORMATION CENTERS FIT TO NEET"

 • PDF
 • Imprimer
 • Envoyer

Проектот „Младинските информативни центри  по мерка на потребите на NEET  групата на млади" го спроведува Коалиција СЕГА во рамките на Еразмус + програмата со партнери од Хрватска - УМКИ и Полска - ЕПИ, кои ќе работат на иновативен пристап во идентификување на модели на младинско информирање, кое ќе одговара на потребите на младите од групата на NEET. (NEET - група на млади кои не се повеќе во образовниот систем, кои не работат и не се обучени да бараат работа). Учењето од искуствата од различни европски земји ќе биде од суштинска важност за доставување на иновативни резултати од овој проект.

Главна цел на проектот: Зголемување на квалитетот на младинската работа во решавањето на потребите на NEET во Европа. Преку работата со партнерите на проектот ќе се стремиме кон постигнување на специфичната цел на проектот: Воведување на иновативен прилагоден пристап на младинско информирање за активно вклучување на NEET во општеството.

Главниот резултат на проектот е да се ангажираат Младинските Информативни центри за подобрување на вработувањето, особено за младите во NEET ситуацијата и спречување на раното напуштање на образовниот систем, како и спречување на младите луѓе да станат NEETs. Сето ова ќе се постигне преку:

- Подобрен пристап до информации за младите во состојбата на NEET преку пилотирање на нов иновативен и индивидуално прилагоден пристап на младинско инфомрирање во Македонија, Хрватска и Полска;

- Идентификувани и адресирани потреби на младите луѓе во ситуација на NEET за нивно активно вклучување во општеството;

- Младинските работници ќе бидат обучени со знаења и вештини, преку специфична методологија за младинско информирање и информации за кариера.

Главни резултати од проектот со директно влијание врз примарна целна група би биле:

- Извештај за проценка на потребите за анализирање на потребите, ситуацијата и главните пречки за младите луѓе во ситуацијата на NEET, и испитување на различни модели за младинско информирање

- Методологија за иновативни и поединечно прилагодени младински информации за NEETs

- Методологија за спроведување на веб-обука за обучување на обучувачи за младинските работници како мултипликатори на иновативниот младински информативен пристап

- ToT Webinar како алатка за градење на капацитетите на младинските работници во Европа во обезбедувањето на информации и работа со младите во ситуација на NEET.

 Проектот е финансиран и поддржан од Национална агенција за образовни програми и мобилност во Република Македонија преку програмата Еразмус+ и се спроведува во периодот од 01 јули 2017 до 31 декември 2018 година. 

Mise à jour le Mardi, 28 Novembre 2017 14:16

 

СОСТАНОК СО ДИРЕКТОРИ И НАСТАВНИЦИ НА ПРОЕКТНИ УЧИЛИШТА

 • PDF
 • Imprimer
 • Envoyer


Во рамките на проектот „Имплементација на Конвенцијата за правата на детето во Македонија“, поддржан од Детската Фондација Песталоци од Швајцарија кој се спроведува во партнерство со Бирото за развој на образованието, се реализира Состанок со директори и наставници од 17 проектни училишта кој се одржа во периодот 08-09 ноември 2017, во хотел Глигоров, Струмица.

Главната цел на настанот беше целосно запознавање на училиштата со 3-тата фаза на проектот со фокус на Ресурсниот пакет, интерните акти за детски права и Индексот за детски права. 

 

ПОВИК ЗА МЛАДИ: НАЦИОНАЛНА РАБОТИЛНИЦА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА МЛАДИНСКОТО ИНФОРМИРАЊЕ

 • PDF
 • Imprimer
 • Envoyer

 

Коалиција на младински организации СЕГА во соработка со Агенција за млади и спорт објавува повик за учество на Национална Работилница за креирање на Документ со Препораки за воспоставување на систем за младинско информирање на локално и национално ниво“. Овој настан е во состав на проектот „Младинското информирање како основа за младинско учество”, поддржан од Националната Агенција за Европски Образовни Програми и Мобилност, преку Програмата ЕРАЗМУС +, Клучна Акција 3 (Структурен дијалог).

Целта на овој проект е да се подобри младинското информирање придонесувајќи кон зголемување на младинското учество на локално и национално ниво.

Во првата фаза на проектот беше организирана Национална Конференција „Информирани и вклучени млади“ со носители на одлуки на национално ниво. Следуваа локални дискусии во 10 градови (Прилеп, Битола, Тетово, Штип, Кавадарци, Струмица, Гевгелија, Кисела Вода, Гази Баба, Шуто Оризари) на кои се прибираа мислењата на младите луѓе и претставниците на локалните институции во однос на чекорите кон подобрување на младинското информирање.

Целта на оваа Национална работилница е да се работи на креирање на Документ (Policy paper) кој ќе содржи препораки за воспоставување на систем за младинско информирање на локално и национално ниво, формални принципи на комуникација помеѓу младинските структури и општините и подобрување на младинското информирање и учество.

За учество на овој настан ќе бидат селектирани 35 млади и тоа претставници од средношколски, студентски и младински организации, млади волонтери, невработени млади како и 10 донесувачи на одлуки од локални самоуправи и релевантни институции во Р. Македонија.

Работилницата ќе се одржи во периодот од 06 09 декември 2017 година во хотел Бисер, во Струга. Техничките детали за работилницата околу сместувањето и патните трошоци ќе бидат споделени дополнително со  селектирани учесници.

Сите заинтересирани МЛАДИ за учество во оваа работилница треба да достават пополнета апликација која се наоѓа на следниот линк

Краен рок за испраќање на апликации е 25 ноември 2017 година. Непотполните и ненавремено доставените апликации нема да се разгледуваат.  

Селектираните учесници на работилницата ќе бидат известени најдоцна до 01 декември 2017 година.

Доколку Ви се потребни дополнителни информации слободно контактирајте со:

Георгина Вељаноска

Административен асистент

Коалиција на младински организации СЕГА

Е-маил: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

Контакт телефон: 077 935 544

Mise à jour le Jeudi, 09 Novembre 2017 09:50

 

Page 1 sur 31

СЕГА Е ЕУРОДЕСК ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР

Анкета

Дали сметате дека Владините мерки за вработување ќе ја намалат младинската невработеност?
 

Контактирајте не

СЕГА во медиумите

Коалиција на младински организации СЕГА е:

организација
членка на:
организација
соработник на:

придружна
организација
на:

Календар на активности на СЕГА

Novembre 2017 Décembre 2017 Janvier 2018
Lu Ma Me Je Ve Sa Di
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31