Следете не:

Македонски (Macedonian)EnglishFrançais

"На децата со било каков вид на пречки во развојот треба да им се пружи посебна грижа и подршка за да можат да водат независен живот."
Член 23, Конвенција за правата на детето

Почетна

И ВО БИТОЛА ДОДЕЛЕНИ УВЕРЕНИЈА ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКАТА „БИЛАНС НА КОМПЕТЕНЦИИ“

 • PDF
 • Печати
 • Е-пошта

Во просториите на Инфо Кариерниот Центар за млади во Битола, на 07 јуни 2017 година, беа доделени уверенија за успешно реализирана обука на учесниците од Битола. Тројца обучувачи спроведоа две четири дневни обуки за млади приматели на социјална помош. Обуките вклучуваа подготовка на „Биланс на компетенции“ за секој учесник се со цел подобрување на вработливоста на младите и овозможување на еднакви можности за пристап до пазарот на труд за младите од социјално ранливите групи.

Дел од учесниците на овие обуки ќе имаат можност да реализираат практична работа во бизнис секторот во Битола, а во насока на подобрување на нивните вештини и компетенции, стекнување на работно искуство и можност за вработување.

Коалиција на младински организации СЕГА го спроведува проектот „Подобрување на социјалната инклузија преку јакнење на вработливоста „Отворена врата-За млади од млади“ во партнерство со невладината организација КАБА од Словачка и ЕАСП од Македонија во рамки на програмата „Подобрување на социјалната инклузија“, финансиран од Европска Унија, преку ИПА4 компонентата, Развој на човечки ресурси.


Проектот Подобрување на социјалната инклузија преку јакнење на вработливоста „Отворена врата - за млади од млади“ e финансиран од Европска Унија

Последно освежено на Среда, 21 Јуни 2017 21:56

 

ОРГАНИЗИРАНА РАБОТИЛНИЦА ЗА СТРАТЕШКИ ПЛАН НА СЕГА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 2017 – 2021 ГОДИНA

 • PDF
 • Печати
 • Е-пошта

Во периодот од 29 – 31 мај 2017 година Коалиција на младински организации СЕГА со поддршка од ТАКСО канцеларијата од Македонија, организира работилница за развивање на нов Стратешки план за работата на СЕГА за периодот од 2017 – 2021 година.

На работилницата учествуваа членови на Управниот Одбор на СЕГА, претставници на организациите членки на Коалиција СЕГА како и дел од персоналот од централната канцеларија на СЕГА. Целта на оваа средба беше дефинирање долгорочни цели, стратешки насоки и активности на СЕГА за следните пет години. 

 

ДОДЕЛЕНИ УВЕРЕНИЈА НА УЧЕСНИЦИ ЗА УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАНАТА ОБУКА „БИЛАНС НА КОМПЕТЕНЦИИ“ ВО ПРИЛЕП

 • PDF
 • Печати
 • Е-пошта


Четврток (25.05.2017), во Кариерниот Инфо центар во Прилеп, беа доделени уверенија за успешно реализирани обуки на учесниците од Прилеп. Обуките спроведени во февруари и март 2017 вклучуваа изготвување „Биланс на Компетенции“ со цел подобрување на вработливоста на младите и олеснување на социјалното вклучување на ранливите групи на млади луѓе преку создавање на еднакви можности за пристап до пазарот на труд. 

Како втора фаза на проектот предвидено е на дел од учесниците на обуките да им се обезбеди практикантска работа во фирми од Прилеп, со цел да се стекнат со работно искуство и идно можно вработување.

Коалиција на младински организации СЕГА го спроведува проектот „Подобрување на социјалната инклузија преку јакнење на вработливоста „Отворена врата-За млади од млади“ во партнерство со невладината организација КАБА од Словачка и ЕАСП од Македонија во рамки на програмата „Подобрување на социјалната инклузија“, финансиран од Европска Унија, преку ИПА4 компонентата, Развој на човечки ресурси.

Проектот Подобрување на социјалната инклузија преку јакнење на вработливоста „Отворена врата - за млади од млади“ e финансиран од Европска Унија

Последно освежено на Вторник, 20 Јуни 2017 11:45

 

ЈАВЕН ПОВИК: КОАЛИЦИЈА СЕГА ИМА ПОТРЕБА ОД ПРАКТИКАНТ

 • PDF
 • Печати
 • Е-пошта

     

Коалиција на младински организации СЕГА објавува

ЈАВЕН ПОВИК за практиканство

Согласно со активните мерки од оперативниот план за вработување на Владата на Република Македонија во проектот “Поддршка за вработување на млади лица, долгорочно невработени и жени” кој е имплементиран од АВРМ, во Поткомпонента 1.1 “Практиканство како поддршка за вработување на млади лица до 29 години”, Коалиција на младински организации СЕГА објавува повик за едно место за практиканство за времетраење од 3 месеци:

Работна позиција:

 • Помошник на ЕВС* координатор

Придобивки од практиканството за кандидатот:

 • Месечен надомест за практиканство во износ од 6.261,00 денари, со вклучено осигурување во случај на несреќа при работа и персонален данок на доход

Практикантот ќе се стекне со следните знаења и вештини:

 • Подобрување на комуникациски вештини
 • Подобрување на англискиот јазик (говорни и пишани вештини)
 • Подобрување на компјутерски вештини
 • Раководење со техничка опрема

Потребни квалификации:

 • Млади евидентирани невработени лица до 29 години, активни баратели на работа, кои претходно немаат работно искуство односно претходно немаат засновано работен однос, и кои досега немаат учествувано во програмата за практиканство
 • Минимум средно образование
 • Познавање на англиски јазик (напредно ниво) и компјутери
 • Напредни компјутерски вештини (дизајн, веб, социјални мрежи) ќе се сметаат за предност

Задачи и одговорности на практикантот:

Координација на ЕВС волонтери:

 • Да ги запознае волонтерите со културата, традицијата, начините на живот во Македонија; 
 • Да организира дневни состаноци за планирање на работата на волонтерите;
 • Помош и поддршка во реализацијата на активностите на волонтерите;
 • Административна и техничка поддршка за време на престојот на волонтерите;
 • Да го следи личниот и професионален развој на волонтерите;
 • Редовно да контактира со ЕВС координаторот;
 • Подготовка на дневни извештаи и доставување до ЕВС координаторот;
 • Минимум еднаш неделно да остварува индивидуални неформални средби со волонтерот за негова поддршка 

 

Поддршка на работата на Младинскиот Информативен и Советодавен Центар ИНФО СЕГА:

 • Поддршка во спроведување на активности на локално ниво
 • Прибирање на информации корисни за младите луѓе од општина Прилеп
 • Помош во пишување на месечни извештаи  

Опционално (во зависност од способностите):

 • Дизајн на публикации, флаери и брошури
 • Администрирање на веб страни
 • Унапредување на примената на социјалните мрежи во информирање на младите.

Начин на аплицирање:

Сите заинтересирани кандидати за практиканти може да аплицираат најдоцна до 29.05.2017 (понеделник), до 12:00 часот преку испраќање на свое CVи мотивационо писмо на е-маилот:  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите со назнака: APLIKACIJA ZA PRAKTIKANTSTVO.

*ЕВС - Европски Волонтерски Сервис

Последно освежено на Петок, 26 Мај 2017 12:27

 

Национална работилница за креирање на документ со препораки за подобрување на состојбата на Советите на Млади

 • PDF
 • Печати
 • Е-пошта

       

Во периодот од 11 – 14 мај, во Струга, Коалиција на младински организации СЕГА во соработка со Агенцијата за млади и спорт на Р. Македонија фасилитираше структурен дијалог помеѓу претставници на локалните самоуправи и членови на советите за млади од различни општини од Македонија за дефинирање клучни препораки за подобрување на функционирањето на советите за млади. Настанот се спроведе во рамките на проектот „Учество на младите во процесот на донесување на одлуки“, поддржан од Национална Агенција за Европски образовни програми и мобилност, во рамките на програмата Еразмус+, Клучна Акција 3 (Структурен дијалог). 

Зоран Илиески, Извршен Директор на Коалиција СЕГА: „Целта на проектот е да се подобри функцијата и улогата на Советите за Млади и на тој начин да се влијае на подобрување на младинското учество во демократскиот живот. Локалните совети за млади порачаа дека бараат поголема поддршка за својата работа од локалните власти, и притоа дефинирање на формални принципи на взаемна комуникација помеѓу органите и телата на локалните самоуправи и советите за млади преку соодветно законско решение, а во насока на унапредување на положбата на младите на локално ниво. Препораките кои произлегоа од процесот ќе бидат содржани во „Позициски документ со препораки за подобрување на состојбата на Советите за млади“ кој ќе биде доставен до донесувачите на одлуки на локално и национално ниво.“

Во првата фаза на проектот беше организирана Национална работилница со носители на одлуки на локално и национално ниво. Следуваа локални дискусии во 10 општини на кои се прибираа мислењата на младите луѓе и претставниците на локалните институции преку кои се дефинираа базични препораки за унапредување на функционирањето на советите за млади.

Процесот продолжи до организирање на  оваа Национална работилница на која младите членови на Совети за Млади и претставниците на локалните самоуправи и донесувачите на одлуки работеа заедно на дефинирање и финализирање на клучните препораки за: Функциите, задачите и организациската поставеност на советите за млади, Поддршка и вмрежување на локално и национално ниво, и Взаемна соработка помеѓу локалната самоуправа и советите за млади.

Следува финализирање на „Позицискиот документ со препораки за подобрување на состојбата на Советите за млади“ кој ќе биде доставен до сите засегнати страни на локални и национално ниво, а во насока на практична примена на дефинираните препораки. 

 

 

Страница 1 од 28

СЕГА Е ЕУРОДЕСК ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР

Анкета

Дали сметате дека Владините мерки за вработување ќе ја намалат младинската невработеност?
 

Контактирајте не

СЕГА во медиумите

Коалиција на младински организации СЕГА е:

организација
членка на:
организација
соработник на:

придружна
организација
на:

Календар на активности на СЕГА

мај 2017 јуни 2017 јули 2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30