Следете не:

Македонски (Macedonian)EnglishFrançais

"Децата имаат право да мислат и да веруваат во што сакаат, и да ја практикуваат својата вероисповест, доколку со тоа не спречуваат други луѓе да ги уживаат своите права. Родителите треба да им даваат насоки на своите деца по овие прашања."
Член 14, Конвенција за правата на детето
 
 

 

 

 

 

      

 КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:     

    

Home

Летен камп за промовирање на детските права и интеркултурната комуникација

  • PDF
  • Print
  • E-mail

  

Коалиција на младински организации СЕГА во рамките на проектот „Промовирање на детските права и интеркултурната комуникација”, организира Летен камп до 20 август во Струга, на кој учествуваат 42 деца од различни националности од градовите Прилеп, Тетово, Теарце, Струмица, Куманово и Кавадарци. Целта на овој летен камп е младите да се здобијат вештини и знаења, како и да научат за принципите на меѓукултурниот дијалог и комуникација, потоа да ја промовираат интеркултурната комуникација, различните вредности и толеранцијата помеѓу децата и младите од различи култури, како и да работат на промоција на детските права.

Заедничкото живеење, активностите и интеркултурната размена кои се дел од летниот камп имаат за цел да обезбедат квалитетно интеркултурно искуство на младите. Во рамките на активностите на кампот младите ќе подготват локални кампањи за промовирање на интеркултурната комуникација и детските права во своите градови и училилишта, како и да подготват активности за обележување на Светската недела на детето.

Зоран Илиески – Изврпен директор на СЕГА: “Учесниците на вториот по ред летен камп, ќе имаат шанса да научат повеќе за детските права и ќе стекнат вештини од областа на интеркултурната комуникација, која претставува клучен процес за создавање соживот со нивните врсници кои доаѓаат од различни култури.“

Овие активности се организираат во рамките на проектот „Промовирање на детските права и интеркултурната комуникација“, кој Коалиција на младински организации СЕГА го спроведува во партнерство со Совет за превенција од малолетничка деликвенција (СППМД) - Кавадарци, Македонскиот Центар за Граѓанско Образование (МЦГО) - Скопје, Мајка - Куманово, и Центар за едукација и развој - Теарце, а со поддршка на Детската Фондација Песталоци.

Коалицијата на младински организации СЕГА е формирана во 2004 година со цел да придонесе кон процесот на креирање и имплементација на Националната стратегија за млади на Р. Македонија и да помогне во исполнување на потребите на младите. Коалицијата ја сочинуваат 27 членки.

 

Се одржа Годишно Собрание на Коалиција СЕГА

  • PDF
  • Print
  • E-mail

  

На 07 јули 2015 година во просториите на Младински Културен Центар – НВО центарот во Скопје се одржа редовно годишно собрание на Коалиција СЕГА. На собранието присуствуваа претставници од следните организации – членки на СЕГА: ЗОНА Кавадарци, Волонтерски Центар Скопје, Центар за младинско дејствување, Организација на жените на општина Свети Николе, ИМКА Битола, Центар за одржлив развој на заедницата – Дебар, Здружение на граѓани Интеркултура Скопје, Младински клуб Штип, Младински Совет Прилеп, Локална агенција за развој – Струга, Институт за развој на заедницата – Тетово и ХОПС – Скопје.

Согласно дневниот ред беше усвоен записникот од претходната седница на Собранието, програмскиот и финансискиот извештај за работа за 2014 година како и Годишната програма на СЕГА за 2015 година.

Во рамките на собранието беа одржани две информативни сесии. Првата сесија беше на тема: Процес на креирање на Национална Стратегија за Млади (НСМ) и можност за вклучување на членките на СЕГА во процесот. Процесот на креирање на НСМ го презентираше Зорица Стаменковска – советник за меѓународна соработка во Агенција за млади и спорт на РМ. Втората сесија беше на тема „Мерките за вработување кои се однесуваат на граѓанските организации“. Мерките ги презентираше Младен Фрчкоски – советник во Министерството за труд и социјална политика.

Во рамките на собранието беше одржана пленарна сесија на која се дискутираше за улогата на СЕГА во започнувањето на иницијатива за измена на законите за основно и средно образование со цел обезбедување на институционална форма на ученичко организирање. Заклучокот беше дека СЕГА заедно со своите членки треба да започне процес на спроведување на локални дискусии за измена на законите за основно и средно образование. Краен производ од овие дискусии ќе биде креирање на документ со препораки за промена на легислативата во насока на институционализирање на ученичкото организирање и доставување на документот до сите засегнати страни.

 

Realization of Eight Intercultural Exchange in Children’s village Pestalozzi in Trogen, Switzerland is ongoing

  • PDF
  • Print
  • E-mail

  

Coalition of youth organizations SEGA with cooperation by Pestalozzi Children’s Foundation in the period from 16th to 30th June 2015 will realize eight Intercultural Exchange in Children’s village Pestalozzi in Trogen, Switzerland. So far, at the exchanges took part 280 pupils of 20 primary and high schools from 10 cities of Macedonia. At this exchange are included 40 pupils of 5 primary schools from Ohrid, Struga, Gostivar, Shtip and Bitola.

From 16th to 30th June 2015 all participants at this exchange will be educated about the policy of international dialogue and communication, tolerance and various values between children and youth in different culture. During this exchange participants will associate with peer group from Switzerland which is also part of this intercultural exchange.

Beside daily interactive activities, during the weekends pupils will have a chance to visit Zürich and Lucerne, Swiss Science center Technorama, Rhine Falls and mountain Santis.

This exchange is organized in the framework of the long-term cooperation with Pestalozzi Children’s Foundation.

  

Last Updated on Wednesday, 17 June 2015 10:14

 

Page 50 of 65

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО НА ЛЕТЕН КАМП ВО ТРОГЕН!

FLETËPARAQITJE PËR PJESMARRJE NË SHKËMBIMIN NDËRKULTUROR NË FSHATIN E FËIMIJËVE PESTALOCI TROGEN

СЕГА Е ЕУРОДЕСК ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР

Poll

Do you agree that the Governmental active employment measures will increase youth employment in Macedonia?
 

SEGA in media broadcasting

The Coalition of youth organization SEGA is:

member
organization at:

cooperating
organization of:

associate member
organization of
:

 

Calendar of SEGA's Activities

June 2018 July 2018 August 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31