Следете не:

Македонски (Macedonian)EnglishFrançais

"Децата имаат право да добијат и споделат информации, доколку информациите не им наштетуваат ним или на други."
Член 13, Конвенција за правата на детето

Home

ПОВИК ЗА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТИ НА МЛАДИ ЗА УЧЕСТВО НА НАЦИОНАЛНА РАБОТИЛНИЦА

  • PDF
  • Print
  • E-mail

Коалиција на младински организации СЕГА во соработка со Агенција за млади и спорт започна со имплементација на проектот „Учество на младите во процесот на донесување на одлуки“. Проектот се спроведува со поддршка од Национална агенција за европски образовни програми и мобилност, преку програмата Еразмус+, Клучна Акција 3 (Структурен дијалог). Целта на овој проект е да се подобри функцијата и улогата на Советите на Млади и на тој начин да се влијае на подобрување на младинското учество во демократскиот живот.

Во првата фаза на проектот беше организирана Национална работилница „Како до зголемување на младинското учество преку зајакнување на функцијата на Советите на млади“ со носители на одлуки на национално ниво. Следуваа локални дискусии во 10 општини на кои се прибираа мислењата на младите луѓе и претставниците на локалните институции во однос на чекорите.

Во периодот од 11 - 14 мај 2017 година, во хотел Бисер, Струга ќе се одржи Национална Работилница „Подобрување на функцијата на Советите на млади“ на која ќе учествуваат членови на Совети на Млади и донесувачи на одлуки на локално ниво. Работилницата има за цел да се развијат препораки за зајакнување на функцијата, улогата и капацитетите на Советите на млади, како и за нивно вмрежување како на регионално така и на национално ниво.

Се покануваат членовите на Совети на Млади од различните општини во Р. Македонија, да достават апликација за учество на Националната Работилница. За да се пријавите кликнете на овој ЛИНК и пополнете го формуларот со бараните информации.

Краен рок за доставување на апликации е 05 мај 2017 година.

Само селектираните апликанти за учество на работилницата ќе бидат контактирани, за деталиите за сместување и патните трошоци.

* Бројот на членови на еден Совет на млади кои можат да аплицираат на овој повик не е ограничен.

Доколку Ви се потребни дополнителни информации слободно контактирајте со:

Георгина Вељаноска
Административен асистент
Коалиција на младински организации СЕГА
Е-маил: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Контакт телефон: 077 935 544; 048 429 390

АПЛИКАЦИЈА ЗА УЧЕСТВО НА НАЦИОНАЛНА РАБОТИЛНИЦА

 

SECOND MEETING OF THE GOVERNING BOARD OF THE PROJECT “OPEN DOOR FOR YOUTH BY YOUTH”

  • PDF
  • Print
  • E-mail

The project Fostering social inclusion through employability enhancement “Open door for youth by youth “Open door for youth by youth” from the second grant scheme of IPA4 component with specific accent on the social inclusion, started with implementation since 15th of December 2015. Coordinator of this project is Coalition of youth organizations SEGA that implements the project in partnership with CESOR and EASP from Macedonia and KABA from Slovakia in the period of 20 months.

On 19th of April 2017 in Skopje, was held the second meeting of the Governing Board of the project Fostering social inclusion through employability enhancement “Open door for youth by youth “Open door for youth by youth”. On this meeting the so far achievements of the project were reviewed, as well as the future activities within the project were presented. The Governing Board is consisted of representatives from institutions and organizations that will be included directly or indirectly in the implementation of the project activities, therefore per one representative from: The Ministry of labor and social affairs of R.M, Institution for social work, Inter-municipality Center for social work from Prilep, Bitola, Shtip and Skopje, Public Institution Children Home “11 ti Oktomvri” – Skopje, Public Institutuin for taking care of children with educational – social problems and the SOS Children Village.

The main aim of the project Fostering social inclusion through employability enhancement “Open door for youth by youth” is to improve the social inclusion of the vulnerable categories of young people through creating of equal opportunities for easier access into the labor market. Also, with this project will be supported, improved and increased the participation of vulnerable groups of young people in the labor market and their entire integration into the society. The final users of this project are young people users of social help and young people with unfavorable life conditions who spend their life in institutions for social protection through which will be provided their inclusion in the society and into the labor market.

The project Fostering social inclusion through employability enhancement "Open door for youth by youth" is financed by EU

 

LOCAL DISCUSSION ON THE SUBJECT “ENCOURAGING YOUTH PARTICIPATION THROUGH IMPROVEMENT OF THE FUNCTION OF THE COUNCILS OF YOUTH

  • PDF
  • Print
  • E-mail

The Council of Youth of the municipality of Prilep organized local discussion on the subject “Encouraging youth participation through improvement of the function of the Council of youth” that was held on 27th of March (Monday) in the office of the INFO Career Center. The aim of this discussion was to collect opinions of young people for youth participation at local and national level and what is the need for encouraging of youth participation through the Councils of youth.

The local discussion was realized within the project “Youth participation in the decision making process” that is implemented by Coalition of youth organizations SEGA in cooperation with the Agency for youth and sport and by support of the National Agency for European Educational programmes and mobility, through the programme Erasmus+ , Key action 3 (Structural dialogue).

The aim of this project is to improve the function and role of the Council of Youth in the following municipalities: Prilep, Kavadarci, Shtip, Krivogashtani, Negotini, Krushevo, Gazi Baba, Gjorche Petrov, Karposh, Grad Skopje.

In the period of the month of May in Struga will be held National conference with decision makers and as a final result of the project will be prepared Position paper with recommendations for strengthening the position of Local Councils of Youth.

 

Page 10 of 51

СЕГА Е ЕУРОДЕСК ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР

Poll

Do you agree that the Governmental active employment measures will increase youth employment in Macedonia?
 

Contact us

SEGA in media broadcasting

The Coalition of youth organization SEGA is:

member
organization at:

cooperating
organization of:

associate member
organization of
:

 

Calendar of SEGA's Activities

November 2017 December 2017 January 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31