Следете не:

Македонски (Macedonian)EnglishFrançais

"Децата имаат право на образование. Дисциплината во училиштата треба да го почитува човечкото достоинство на децата. Основното образование треба да биде бесплатно."
Член 28, Конвенција за правата на детето
 
 

 

 

 

 

      

 КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:     

    

Home

Национална работилница за креирање на Документ со препораки за воспоставување на систем за младинско информирање на локално и национално ниво

  • PDF
  • Print
  • E-mail

Во периодот од 06-09 декември 2017, во хотел Бисер, Струга во организација на Коалиција СЕГА во соработка со Агенција за млади и спорт се реализира „Национална работилница за креирање на документ со препораки за воспоставување на систем за младинско информирање на локално и национално ниво“.

На оваа работилница учество зедоа вкупно 45 учесници (млади на возраст од 18 – 29 години и донесувачи на одлуки на возраст од 25 – 50 години).

Овој настан беше креиран со цел да се воспостави комуникација помеѓу младите и донесувачите на одлуки со цел подобрување на младинското информирање и младинското учество во Македонија преку воспоставување на систем за младинско информирање како дел од целите на тематската област Младинско информирање во рамките на Националната стратегија за млади 2016 – 2025 година. Како краен резултат на проектот ќе биде подготвен Позициски документ кој ќе содржи препораки за воспоставување на систем за младинско информирање на локално и национално ниво, формални принципи на комуникација помеѓу младинските структури и општините и подобрување на младинското информирање и учество.

Настанот е дел од активностите на проектот „Младинското информирање како основа за младинско учество“, поддржан од Национална агенција за европски образовни програми и мобилност, преку програмата Еразмус+, Клучна Акција 3, Структурен дијалог помеѓу младите и донесувачите на одлуки.

Целта на овој проект е поголема информиранот на младите како основа за зголемување на младинското учество во креирањето на јавното мислење, односно во процесот на донесување на одлуки на локално и национално ниво како и поголема интегрираност на младите во општеството.

Досега Коалиција СЕГА има организирано пет настани од ваков тип, во рамките на програмата ЕРАЗМУС+, Клучна Акција 3 со цел поттикнување на дијалог помеѓу младите и донесувачите на одлуки на локално и национално ниво.

 

ЛОКАЛНА ДИСКУСИЈА ЗА МЛАДИНСКО ИНФОРМИРАЊЕ ВО ОПШТИНА ЦЕНТАР, СКОПЈЕ

  • PDF
  • Print
  • E-mail

09.11.2017, во општина Центар, Скопје се одржа Локална дискусија на тема „Информирани и вклучени млади“, како дел од активностите на проектот „Младинското информирање како основа за младинско учество“, поддржан од Национална агенција за Европски образовни програми и мобилност, во рамките на Еразмус+програмата, Клучна Акција 3 (Структурен дијалог).

На оваа работилница учество зедоа млади и тоа средношколци, претставници од младински организации, волонтери, невработени млади, студенти итн, како и донесувачи на одлуки на локално ниво. Целта на работилницата беше да се соберат мислењата на младите на тема младинско информирање, како и предлози од младите и донесувачите на одлуки за пронајдување на механизми за подобрување на младинското информирање на локално и национално ниво.

По завршувањето на локалните дискусии во сите 10 планирани општини вклучени во проектот (Прилеп, Штип, Битола, Струмица, Гевгелија, Кавадарци,Тетово, Кисела Вода, Гази Баба, Шуто Оризари) ќе биде подготвен сумарен извештај со препораки и заклучоци од локалните дискусии.

Сумарниот извештај ќе биде дискутиран за време на главната активност во проектот, а тоа е тридневна работилница која ќе се одржи во периодот од 06-09 декември 2017, во Струга, на која ќе биде подготвен „Позициски документ со препораки за воспоставување на систем за младинско информирање на локално и национално ниво во Р.Македонија“.

Last Updated on Wednesday, 15 November 2017 15:45

 

COALITION SEGA IMPLEMENTS THE PROJECT "YOUTH INFORMATION CENTERS FIT TO NEET"

  • PDF
  • Print
  • E-mail

The project "Youth information centers fit to NEET" is implemented by the Coalition SEGA with partners from Croatia - UMKI and Poland - EPI within the Erasmus + program, and will work on an innovative approach in identifying youth information models that will fit to the needs of the NEET group (NEET - a group of young people who are no longer in education system, who do not work and are not trained to look for job). Learning of the experiences of different European countries will be crucial in delivering the innovative outputs of this project. The overall aim of the project is to: Increase quality of youth work in addressing needs of NEETs in Europe. Through the project partners will strive to achieve the specific objective of the project to: Introduce innovative tailored youth information approach for active inclusion of NEETs in the society.

The main outcome of the project is to engage Youth Information Centers for improving employment, especially for young people in the NEET situation and prevent early school leaving, as well as preventing young people from becoming NEETs. All this will be achieved through:

- Enhanced access to youth information in the status of NEET by piloting a new innovative and individually tailored approach to youth information in Macedonia, Croatia and Poland;

- Identified and addressed needs of young people in the situation of NEET for their active inclusion in the society;

- Youth workers will be trained with knowledge and skills, through a specific methodology for youth information and career information.

The main results of the project with a direct impact on the primary target group would be:

- Evaluation needs report of  the situation and major obstacles for young people in the NEET situation, and examining different models of youth information

- Methodology for innovative and individually tailored youth information for NEETs

- Methodology for conducting web training for ToT of youth workers as multipliers of the innovative youth information approach

- ToT Webinar as a tool for building the capacity of youth workers in Europe in providing information and working with young people in the NEET situation.

The project is funded and supported by the National agency for educational programs and mobility in Republic of Macedonia within Erasmus + program and is implemented in the period from 1 July 2017 to 31 December 2018.

Last Updated on Thursday, 18 January 2018 15:35

 

Page 10 of 60

СЕГА Е ЕУРОДЕСК ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР

Poll

Do you agree that the Governmental active employment measures will increase youth employment in Macedonia?
 

SEGA in media broadcasting

The Coalition of youth organization SEGA is:

member
organization at:

cooperating
organization of:

associate member
organization of
:

 

Calendar of SEGA's Activities

March 2018 April 2018 May 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30