Следете не:

Македонски (Macedonian)EnglishFrançais

"Образованието треба целосно да го развие карактерот и талентите на детето. Тоа треба да ги поттикнува децата да ги почитуваат своите родители, својата култура како и другите култури."
Член 29, Конвенција за правата на детето

Home

И ВО БИТОЛА ДОДЕЛЕНИ УВЕРЕНИЈА ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКАТА „БИЛАНС НА КОМПЕТЕНЦИИ“

  • PDF
  • Print
  • E-mail

Во просториите на Инфо Кариерниот Центар за млади во Битола, на 07 јуни 2017 година, беа доделени уверенија за успешно реализирана обука на учесниците од Битола. Тројца обучувачи спроведоа две четири дневни обуки за млади приматели на социјална помош. Обуките вклучуваа подготовка на „Биланс на компетенции“ за секој учесник се со цел подобрување на вработливоста на младите и овозможување на еднакви можности за пристап до пазарот на труд за младите од социјално ранливите групи.

Дел од учесниците на овие обуки ќе имаат можност да реализираат практична работа во бизнис секторот во Битола, а во насока на подобрување на нивните вештини и компетенции, стекнување на работно искуство и можност за вработување.

Коалиција на младински организации СЕГА го спроведува проектот „Подобрување на социјалната инклузија преку јакнење на вработливоста „Отворена врата-За млади од млади“ во партнерство со невладината организација КАБА од Словачка и ЕАСП од Македонија во рамки на програмата „Подобрување на социјалната инклузија“, финансиран од Европска Унија, преку ИПА4 компонентата, Развој на човечки ресурси.


Проектот Подобрување на социјалната инклузија преку јакнење на вработливоста „Отворена врата - за млади од млади“ e финансиран од Европска Унија

Last Updated on Wednesday, 21 June 2017 21:56

 

ORGANIZED WORKSHOP FOR STRATEGIC PLAN OF SEGA FOR THE PERIOD OF 2017 – 2021

  • PDF
  • Print
  • E-mail

In the period of 29 – 31 May 2017, Coalition of youth organizations SEGA with support of the team of TACSO office in Macedonia, organized workshop for developing of new Strategic plan for the work of SEGA for the period of 2017 – 2021.

On this workshop participated members of the Governing Board of SEGA, representatives of the member organizations of Coalition SEGA, as well as part of the office personnel of SEGA. The aim of this meeting was to define long-term aims, strategic goals and activities of SEGA for the next five years.

 

AWARDED CERTIFICATES FOR SUCCESSFULLY REALIZED TRAINING “BALANCE OF COMPETENCIES” IN PRILEP

  • PDF
  • Print
  • E-mail

Thursday (25.05.2017), in the Career Center in Prilep, the certificates for successfully realized training for the participants in Prilep were officially awarded. The trainings were implemented during February and March 2017 and the same included “Balance of competencies” aiming to improve the employability of young people and to foster the social inclusion of the vulnerable categories of young people through creation of equal opportunities for access into the labor market.

As a second phase of the project for a part of the participants of the training a practical work is planned in different companies in Prilep to be provided, aiming to acquire working experience and future possible job place.

Coalition of youth organizations SEGA implements the project “Fostering social inclusion through employability enhancement – Open door for youth by youth” in partnership with the non-governmental organizations KABA from Slovakia and EASP from Macedonia within the programme “Fostering social inclusion” supported by EU, through IPA4 components, Development of Human resources.

The project Fostering social inclusion thorugh employability enhancement Open door for youth by youth is financed by European Union.

 

 

Last Updated on Tuesday, 20 June 2017 11:45

 

Page 2 of 46

СЕГА Е ЕУРОДЕСК ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР

Poll

Do you agree that the Governmental active employment measures will increase youth employment in Macedonia?
 

Contact us

SEGA in media broadcasting

The Coalition of youth organization SEGA is:

member
organization at:

cooperating
organization of:

associate member
organization of
:

 

Calendar of SEGA's Activities

July 2017 August 2017 September 2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31