Следете не:

Македонски (Macedonian)EnglishFrançais

"Децата имаат право да мислат и да веруваат во што сакаат, и да ја практикуваат својата вероисповест, доколку со тоа не спречуваат други луѓе да ги уживаат своите права. Родителите треба да им даваат насоки на своите деца по овие прашања."
Член 14, Конвенција за правата на детето
 
 

 

 

 

 

      

 КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:     

    

Oсновни членки на Коалиција СЕГА

  • PDF
  • Print
  • E-mail

 

 

Членството во коалиција СЕГА е колективно. Во СЕГА членуваат младински организации и организации кои развиваат и работат на младински програми. Коалиција СЕГА има два вида на членство: Основно и Придружно.

Заинтересираните младински организациии и организации кои развиваат и работат на младински програми можат да аплицираат за членство во Коалиција СЕГА со поднесување на следните документи:

 

- Апликација за членство во Коалиција СЕГА

- Копија од Решение за упис во Регистарот на здруженијата на граѓани и фондации (издадено од Основен Суд или Централен Регистар на РМ)

- Одлука за зачленување во Коалиција СЕГА, донесена од страна на управувачки органи на организацијата

- Последен Годишен Извештај

 

  

Повеќе за придобивките од членството и услугите кои ги нуди Коалиција СЕГА можете да дознаете од следниов документ:

 

 

Бенефиции и услуги од членство во Коалиција СЕГА


 

Основни членки на СЕГА

 

 


адреса: Кире Ристески 11а - 7500 Прилеп   
телефон/факс: 048 523 390;
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
Web: www.ycp.org.mk
Кратко резиме

 


 


адреса: Капан Ан локал бр.3 - 1000 Скопје
телефон/факс: 02 3130 038; 02 3246 205; 02 3246 210
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web: www.hops.org.mk
Кратко резиме 

 


 


адреса: ЈП Комуналец-градски пазар Бул. Туристичка - 6000 Охрид
телефон/факс: 046 252 925;
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web: www.mso.org.mk
Кратко резиме 

 


 


адреса: "Бутелска"  бр. 2/7 - 1000 Скопје
телефон/факс: 02 3229 149;
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; '; document.write( '' ); document.write( addy_text63115 ); document.write( '<\/a>' ); //--> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web: www.interkultura.com.mk

Кратко резиме 

 


 


адреса: Љубо Божиновски 82 - 1200 Тетово
телефон/факс: 044 340 677;
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web: www.irz.org.mk

Кратко резиме

 


 адреса: Васил Главинов 20 - 2000 Штип
телефон/факс: 032 382 356;
Е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Кратко резиме

 


  


адреса: Благој Крстиќ бб - 1430 Кавадарци
телефон/факс: 043 417 799
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web: www.zonakavadarci.org.mk

Кратко резиме 


адреса: ул. Емил Зола 3-2/3 - 1000 Скопје
телефон: 02 2772 095
факс: 02 2772 095;02 2777 462   
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web: www.vcs.org.mk

Кратко резиме

 

 


 адреса: Васко Карангелевски РЕМО 1/3/42 - 7000 Битола
телефон/факс: 047 610 669
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
веб: www.ymcabitola.org.mk

Кратко резиме

Last Updated on Friday, 04 May 2018 11:37

 

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО НА ЛЕТЕН КАМП ВО ТРОГЕН!

FLETËPARAQITJE PËR PJESMARRJE NË SHKËMBIMIN NDËRKULTUROR NË FSHATIN E FËIMIJËVE PESTALOCI TROGEN

СЕГА Е ЕУРОДЕСК ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР

Poll

Do you agree that the Governmental active employment measures will increase youth employment in Macedonia?
 

SEGA in media broadcasting

The Coalition of youth organization SEGA is:

member
organization at:

cooperating
organization of:

associate member
organization of
:

 

Calendar of SEGA's Activities

May 2018 June 2018 July 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30