Следете не:

Македонски (Macedonian)EnglishFrançais

"Децата имаат право да добијат и споделат информации, доколку информациите не им наштетуваат ним или на други."
Член 13, Конвенција за правата на детето
 
 

 

 

 

 

      

 КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:     

    

Иницијатива за измени и дополнување на Законот за средно образование

  • PDF
  • Print
  • E-mail

Коалиција на младински организации СЕГА, Младински Образовен форум и Првата детска амбасада во светот „Меѓаши на 18 март 2016 година ја доставија Иницијативата за измени и дополнување на Законот за средно образование до Министерството за образование и наука, со цел вметнување на нови одредби кои ќе обезбедат законско регулирање на учеството и организирањето на учениците во средните училишта.

Иницијативата во себе вклучува преглед на анализата за состојбата со ученичкото учество и организирање која беше спроведена во 2014 и 2015 година и која во себе содржи преглед на моменталната законска рамка. Во иницијативата се образложени причините поради кои е неопходно донесувањето на измени и дополнувања на Законот како и насоки за уредување на актуелната материја во истиот. Овој документ исто така ги содржи конкретните препораки кои произлегоа од локалните дискусии во 14 градови во Република Македонија до вклученост на 520 луѓе од кои 320 ученици во средните училишта и 200 претставници на менаџмент на средни училишта, подрачни единици на Бирото за развој на Образованието, Единици на Локална Самоуправа и родители.

Со иницијативата предлагаме Владата на Р. Македонија, Министерството за образование и наука преку своите органи и тела да започне постапка за измена и дополнување на Законот за средно образование која ќе обезбеди транспарентен и сеопфатен процес на сите засегнати страни во образовниот процес. 

ПРЕВЗЕМЕТЕ ЈА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО НА ИНТЕРКУЛТУРНА РАЗМЕНА ВО ТРОГЕН!

FLETËPARAQITJE PËR PJESMARRJE NË SHKËMBIMIN NDËRKULTUROR NË FSHATIN E FËIMIJËVE PESTALOCI TROGEN

СЕГА Е ЕУРОДЕСК ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР

Poll

Do you agree that the Governmental active employment measures will increase youth employment in Macedonia?
 

The Coalition of youth organization SEGA is:

member
organization at:

cooperating
organization of:

associate member
organization of
:

 

Calendar of SEGA's Activities

September 2018 October 2018 November 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31