Следете не:

Македонски (Macedonian)EnglishFrançais

"Децата имаат право да мислат и да веруваат во што сакаат, и да ја практикуваат својата вероисповест, доколку со тоа не спречуваат други луѓе да ги уживаат своите права. Родителите треба да им даваат насоки на своите деца по овие прашања."
Член 14, Конвенција за правата на детето
 
 

 

 

 

 

      

 КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:     

    

ПОТПИШАН ДОГОВОР ЗА ГРАНТ ВО РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА „АКТИВИРАЈ!“ ПРОГРАМАТА ЗА МАЛИ ГРАНТОВИ ЗА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ.

  • PDF
  • Print
  • E-mail


На ден 31.01.2018 година, во хотел Холидеј Ин, извршниот директор на Коалиција СЕГА, Зоран Илиески, учествуваше на Церемонијата за доделување на грантови од „Активирај“ програмата за млади грантови.

На церемонијата учество зедоа сите грантисти во рамките на програмата „Подобрување на активната вклученост на македонските граѓански организации во процесот на донесување на одлуки преку зајакнување на новоосновани граѓански организации“.

Коалиција на Младински организации СЕГА е добитник на грант во рамките на оваа програма со проектот „Застапување на Граѓанските организации за активно младинско учество“ кој ќе се реализира во периодот од 8 месеци (февруари  - септември 2018 година). СЕГА го спроведува овој проект во партнерство со Здружение за рурален развој Локална акциска група „Агро Лидер“ од општина Кривогаштани, како и „Младинска иницијатива за регионален развој – МИРР“, Кривогаштани.

 

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО НА ИНТЕРКУЛТУРНА РАЗМЕНА ВО ТРОГЕН!

FLETËPARAQITJE PËR PJESMARRJE NË SHKËMBIMIN NDËRKULTUROR NË FSHATIN E FËIMIJËVE PESTALOCI TROGEN

СЕГА Е ЕУРОДЕСК ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР

Poll

Do you agree that the Governmental active employment measures will increase youth employment in Macedonia?
 

The Coalition of youth organization SEGA is:

member
organization at:

cooperating
organization of:

associate member
organization of
:

 

Calendar of SEGA's Activities

September 2018 October 2018 November 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31