Следете не:

Македонски (Macedonian)EnglishFrançais

"Децата имаат право да се среќаваат и пристапуваат кон групи и организации доколку ова не спречува други луѓе да ги уживаат своите права."
Член 16, Конвенција за правата на детето
 
 

 

 

 

 

      

 КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:     

    

ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ КОИ ДЕЛУВААТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА О. ГАЗИ БАБА СЕ ИЗЈАСНИЈА ЗА СВОИТЕ ИСКУСТВА И ПРЕДИЗВИЦИ ВО ЗАСТАПУВАЊЕТО НА НИВНИТЕ ЦЕЛНИ ГРУПИ

  • PDF
  • Print
  • E-mail

 

На ден 22.08.2018 година, во Скопје, во Големата сала за Совет на општина Гази Баба, Коалиција СЕГА реализира средба со граѓански и младински организации кои делуваат на територијата на општина Гази Баба.

Целта на оваа средба беше да се идентификуваат искуствата и предизвиците кои граѓанските организации ги имаат при застапувањето на потребите на нивните целни групи. Информациите кои се добија на оваа средба ќе се искористат во дизајнирање на следна активност, обука за структурен дијалог и подготовка на позициски документи, која ќе се реализира во периодот на октомври 2018 година.

Вклучените организации ќе имаат можност да ги зајакнат своите вештини и капацитети за примена на метод на структурен дијалог како и за пишување на позициски документи. Исто така заинтересираните организации кои делуваат на територијата на о. Гази Баба по завршувањето на обуката ќе имаат можност да добијат менторска поддршка од стручно лице – експерт од Коалиција СЕГА при планирање и развивање на методологија за структурен дијалог.

Овие активности е дел од проектот „Оспособување на младинските и граѓанските организации за примена на методот за структурен дијалог“, кој го спроведува Коалиција СЕГА со поддршка на о. Гази Баба. Проектот се реализира во период од 5 месеци, започнувајќи од јули 2018 година.

 

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО НА ИНТЕРКУЛТУРНА РАЗМЕНА ВО ТРОГЕН!

FLETËPARAQITJE PËR PJESMARRJE NË SHKËMBIMIN NDËRKULTUROR NË FSHATIN E FËIMIJËVE PESTALOCI TROGEN

СЕГА Е ЕУРОДЕСК ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР

Poll

Do you agree that the Governmental active employment measures will increase youth employment in Macedonia?
 

The Coalition of youth organization SEGA is:

member
organization at:

cooperating
organization of:

associate member
organization of
:

 

Calendar of SEGA's Activities

August 2018 September 2018 October 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30