Следете не:

Македонски (Macedonian)EnglishFrançais

"Децата имаат право да мислат и да веруваат во што сакаат, и да ја практикуваат својата вероисповест, доколку со тоа не спречуваат други луѓе да ги уживаат своите права. Родителите треба да им даваат насоки на своите деца по овие прашања."
Член 14, Конвенција за правата на детето
 
 

 

 

 

 

      

 КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:     

    

E+ KA2 YIW for Youth

ИЗВЕШТАЈ: „УЛОГАТА НА МЛАДИНСКИТЕ ИНФОРМАЦИСКИ СЕРВИСИ ВО СОЦИЈАЛНАТА ИНКЛУЗИЈА НА МЛАДИТЕ ВО NEET СИТУАЦИЈА“

 • PDF
 • Print
 • E-mail

        

 

Извештајот за состојбата на NEET - искуството на ЕУ, специфичностите за Македонија и Хрватска ги презентира податоците собрани преку процес на сеопфатна работа и истражување за младите за состојбата на НЕЕТ на ниво на ЕУ и состојбите на терен во Македонија и Хрватска (регионот на Ријека). Извештајот е клучен резултат во рамките на проектот "Младински информативни центри оспособени за NEET" кофинансирани од програмата Еразмус+ на Европската унија, Клучна акција 2: Соработка за иновации и размена на добри практики, Стратешки партнерства во областа на младите, Стратешки партнерства за поддршка на иновациите.

Проектот го спроведува Коалиција на младински организации СЕГА (Македонија), Удруга - Регионален инфо центар за млади Ријека - УМКИ (Хрватска) и Асоцијацијата - образование преку интернет (Полска).

Извештајот дава корисни информации за следните аспекти на состојбата со NEET групата:

-        Статистички податоци за NEET на ниво на ЕУ, Македонија и Хрватска;

-        Податоци за образованието и вработувањето на младите и специфичностите на NEET групата во врска со ова;

-        Анализа на владините политики за NEET групата, како и на постоечки мерки за решавање на потребите поврзани со образование, обука и вработување на младите во NEET групата;

-        Презентација и анализа на важноста на информирањето на младите, како и различни модели за воспоставување на младински информативни услуги на национално и локално ниво;

-        Податоци и наоди од спроведеното теренско истражување на 600 млади кои се дел од NEET групата како во Македонија така и во Хрватска (регион Ријека);

Младите во ситуација на NEET во двете земји се соочуваат со недостаток на конкретни владини мерки кои ќе ги задоволат нивните потреби за обука, образование и вработување. Постојат некои постоечки мерки кои понатаму треба да се прилагодуваат на потребите на оваа група. Младинските организации во двете земји би можеле да преземат проактивен пристап кон владините институции, да развијат и прилагодат разни младински информациски модели како веб-страници, портали, младински картички, младински саеми итн. кои би им служеле на младите во ситуација на NEET. Посебно внимание треба да се посвети на жените во групата NEET и мерките треба да се прилагодат на нив со цел да се мотивира оваа група активно да бараат вработување и образование. Податоците на терен за оваа група не може да се генерализираат, односно да се однесуваат на сите млади од NEET групата во двете земји. Ќе бидат потребни дополнителни истражувања за да се дефинираат различните пристапи кон оваа група во различни региони на земјите. За почеток, проектот може се фокусира на развој на онлајн алатки за да овозможи пристап на младите од NEET групата до информации како што се веб-сајтови, мобилни апликации итн. Друга можност што се препорачува и се бара од младите во NEET групата во двете земји се активности за вмрежување и споделување со врсници, но исто така и со претставници на службите за вработување, бизнис секторот и владините институции.

На следниот линк можете да го прочитате прирачникот изработен во рамките на овој проект насловен како: „Улогата на младинските информативни сервиси во социјалната инклузија на младите кои се во NEET ситуација“.

Last Updated on Thursday, 23 August 2018 14:48

 

Водич со најдобри практики „Youth Information Workers fit for Youth"

 • PDF
 • Print
 • E-mail

Valuable resource for youth information workers containing methods and best practices of youth information work in Europe, a product of the strategic partnership between SEGA, UMKI and ERYICA.

Почитувани читатели,

Овој Водич за најдобри практики во Младинската информативна работа - Guide for best practices “Youth information workers fit for youth!” - преставува вреден ресурс за младинските информативни работници и е резултат на проектот за стратешко партнерство “Youth information workers fit for youth!”, 2016-2-MK01-KA205-021756 помеѓу СЕГА, UMKI и ERYICA. 

Водичот содржи бројни методи за on-line и off-line информирање и примери за најдобри практики на младинската информативна работа во Европа.

Целта на овој прирачник е да обезбеди информации за младинските информативни работници во Европа, преку споделување на знаење и ресурси за различни методи и техники за младинско информирање. Покрај тоа, во овој водич се прикажани различни искуства и најдобри практики на младинските информативни центри во Европа.

Проектот “Youth information workers fit for youth!” е поддржан од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во Македонија, преку Еразмус + Програмата, Клучна акција 2 - Стратешко партнерство - Поддршка за размена на добри практики.

 

Уживајте во читањето,


Партнери во проектот СЕГА, UMKI и ERYCA

Last Updated on Thursday, 27 April 2017 14:33

 

4

 • PDF
 • Print
 • E-mail
 

Coming soon! First Guide of best practices in Youth Information Work

 • PDF
 • Print
 • E-mail

Valuable resource for youth information workers containing methods and best practices of youth information work in Europe, a product of the strategic partnership between SEGA, UMKI and ERYICA.

SEGA launches the Guide of best practices “Youth Information Workers fit for Youth” that will be available for download on our web site starting of 25th March.

The Guide aims to serve youth information workers in Europe as valuable resource in their daily work. It contains methods for on-line and off-line information and best practices of youth information work in Europe.

The Guide is being prepared within the strategic partnership project “Youth Information Workers fit for youth” between Coalition of youth organizations SEGA - Macedonia, UMKI – Croatia and European Youth Information and Counseling Agency (ERYICA) – Luxembourg, supported through the Erasmus + Programme.

Check FB updates: YIW fit for Youth

Authors: M.E.J.

Last Updated on Monday, 13 March 2017 18:35

 

COALITION SEGA WILL IMPLEMENT TRAINING FOR YOUTH INFORMATION WORKERS

 • PDF
 • Print
 • E-mail

      

Coalition of youth organizations SEGA in partnership with the Regional youth info center in Rijeka and the European Youth Information and Counseling Agency – ERYICA will implement training for youth information workers in the period of 13 – 17 March 2017 in the hotel Ambient, Struga, within the activities of the project "Youth Information Workers fit for Youth".

This training aims to strengthen the capacities of the youth information workers, therefore the same to acquire skills for on-line information for youth, adjusting the information to the needs of young people and provide them with reliable, timely and quality information.

On this training will be shared experiences for the work of the Info Centers in Croatia and ERYICA.

The project is supported by the National Agency for European educational programmes and mobility within the Erasmus+ project, KA2 (Strategic partnership in the field of youth).

 

Page 1 of 2

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО НА ИНТЕРКУЛТУРНА РАЗМЕНА ВО ТРОГЕН!

FLETËPARAQITJE PËR PJESMARRJE NË SHKËMBIMIN NDËRKULTUROR NË FSHATIN E FËIMIJËVE PESTALOCI TROGEN

СЕГА Е ЕУРОДЕСК ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР

Poll

Do you agree that the Governmental active employment measures will increase youth employment in Macedonia?
 

The Coalition of youth organization SEGA is:

member
organization at:

cooperating
organization of:

associate member
organization of
:

 

Calendar of SEGA's Activities

September 2018 October 2018 November 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31