Следете не:

Македонски (Macedonian)EnglishFrançais

"Децата имаат право да кажат што мислат. Кога возрасните носат одлуки кои ги засегаат, децата имаат право нивните мислења да се земаат предвид."
Член 12, Конвенција за правата на детето

ИНФО СЕГА

FOR THE FIRST TIME IN MACEDONIA MOBILE APPLICATION FOR YOUTH INFORMATION

 • PDF
 • Print
 • E-mail

 

Today, was selected the best Mobile application for the web page http://mladi.ams.mk/ through the contest for creation of mobile application within the National Campaign “Information Right Now” by Coalition of youth organizations SEGA in partnership with the Agency of youth and sport and the Faculty of computer science and engineering FINKI.

Zorica Stamenkovska from the Agency for youth and sport said that the web page for youth is promoted in 2015, and now will receive its own mobile application.

The aim of this page is to offer quality and timely information for young people in our state. The best solution will be awarded with award in amount of 500 euros from the Agency for youth and sport and is part of the priority field by the National Youth Strategy, said Stamenkovska.  

According to Zoran Ilieski from Coalition SEGA, for the first time in Macedonia will be generated the mobile application for all smart phones through which young people will have opportunity to receive quality, timely and effective information from their interest.

It will be provided information which is related to education, scholarships, traveling, training, employment, entrepreneurship skills etc.  All these will be packed in one application that will provide quick overview of information and accuracy, said Ilieski.

The Dean of FINKI Ivan Chorbev, said that the Agency for youth and sport cooperated in number of projects , including contests for informatics and the activities overall for promotion of informatics as a profession that is present.

We have implemented number of projects from this type for development of e-society. The students are applying with their own ideas for development of the application. It will become available for all young people in the country to be able through their mobile phones to receive information for scholarships, contests etc, said Chorbev.

All the teams presented their mobile application in front of commission of five personas that evaluated them according to previous determined criteria.

 

Потпишан Меморандум за соработка за младинско информирање

 • PDF
 • Print
 • E-mail

Денес во просториите на Агенцијата за млади и спорт Директорот Марјан Спасески, Извршниот директор на Коалиција "СЕГА" Зоран Илиевски, раководителот на Центарот за односи со јавноста при Универзитетот "Гоце Делчев"-Штип Влатко Mиленкоски, проректорот за финансии на Универзитет "Св.Климент Охридски"- Битола проф. д-р Светлана Николовска и основачот на Млади ИНФО Интернационал Антоанета Иванова потпишаа Меморандум за соработка.

Иницијативата за потпишување на Меморандумот произлезе од делот на исполнување на превземените обврски од Акциониот план за имплементација на Националната Стратегија за Млади. 

Целта на Меморандумот е достапноста и транспарентноста на информациите од интерес на младите за остварување на нивните потреби како и вмрежување на институциите и организациите чија основна активност е информирање на младите.

Како дел од меморандумот е и спроведување на кампања за младинско информирање која ќе има за цел подобрување на Младинското информирање во Република Македонија. 

Активностите од Кампањата вклучуваат секојдневна комуникација со вклучените младински организации од цела Македонија, давање на инструкции за online делот на кампањата, дизајнирање и печатење на промотивен материјал за кампањата, контакт со медиумите за покриеност на настаните со млади, објавување на Конкурс за креирање на мобилна апликација и објавување на Конкурс за изработка на анимирано видео за промоција на мобилната апликација.

Агенцијата за млади и спорт ќе обезбеди парични награди во вредност од 30.000 денари за мобилната апликација и 18.000 денари за анимираното видео.

Останатите потписници на овој меморандум, ќе се вклучат во активностите преку редовно информирање, отстапување медиумски простор за кампањата за младинско информирање како и размена на информации кои се во интерес на младите.

 

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ ВО НАЦИОНАЛНАТА КАМПАЊА ИНФОРМИРАЈ СЕ СЕГА!

 • PDF
 • Print
 • E-mail

   

Од 01 октомври 2016 година, Младинските Информативни и Советодавни центри ИНФО СЕГА од Прилеп и Кавадарци во соработка со Агенција за млади и спорт и Коалиција СЕГА официјално ја започнаа Националната кампања „Информирај се СЕГА!“. Целта на Кампањата е да им овозможи на младите луѓе безбедно да дојдат до квалитетни интернет информации кои им се потребни, и да бидат целосно описменети како дигитални учесници во денешното информатичко општество.

Цели на кампањата:

 • Зголемена свест кај младите луѓе за важноста на е - информирање
 • Креирана и промовирана Апликација за младинско информирање
 • Формирана мрежа за младинско информирање на национално ниво 

Оваа Кампања ќе се спроведува во период од 8 месеци (од 01 октомври 2016 до 01 јуни 2017 година) и предвидува серија на активности на локално и национално ниво, со цел да им овозможи на младите луѓе безбедно да дојдат до квалитетни интернет информации и да ја подигне свеста за значењето на онлајн младинското информирање.

Кампањата предвидува активности и на локално ниво, па оттука нудиме можност за вклучување на здруженија на граѓани кои работат со млади да се приклучат во нејзината имплементација. Вклучување на Вашата организација во Кампањата значајно ќе придонесе во развојот на младинското информирање во нашата земја.

Ги покануваме младинските организации и организациите кои работат во полето на информирање активно да се вклучат во Кампањата.

Со вклучувањето во оваа кампања Вие преземате одговорност за реализирање на дел од активностите во согласност со Вашите можности и ресурси. Ви нудиме можност да одберете од активностите на кампањата.

ИНФО СЕГА презема обврска за промоција на сите вклучени организации во кампањата „Информирај се СЕГА!“. Со вклучувањето, Вашата организација ќе биде промовирана како поддржувач на Кампањата, Вашето лого ќе биде поставено на сите електронски и печатени промотивни материјали (флаери, постери, букмаркери и др.), и ќе има можност да се вклучи во креирањето на национална мрежа на младински организации кои се занимаваат со младинско информирање.

Потврдата вклучување во кампањата можете да ја направите со испраќање на „Писмо со интерес за вклучување во кампањата „Информирај се СЕГА!““ кое ќе вклучува информации за работата на Вашата организација како и номинација за контакт лице за кампањата. Информациите доставете ги на email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it најдоцна до 20 октомври 2016 година.

За дополнителни информации контактирајте со Мариче Тренеска, Координатор на кампањата „Информирај се СЕГА!“ на e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it или на тел. 070 308 746.

Кампањата „Информирај се СЕГА!“ се спроведува со финансиска поддршка од Проектот за децентрализирана соработка помеѓу регионот Долна Нормандија и Македонија, Агенција за млади и спорт на Република Македонија и Коалиција СЕГА. 

 

INFORMATION RIGHT NOW! MEETING WITH INSTITUTIONS AND YOUTH ORGANIZATIONS

 • PDF
 • Print
 • E-mail

On 4th of October in the office of Agency of youth and sport a meeting was held with institutions and youth organizations that work in the field of youth information within the National Campaign for youth information “INFORMATION RIGHT NOW!” The aim of the campaign is to create network of institutions and youth organizations aiming to improve the youth information in Macedonia. On this meeting participated representatives from INFO SEGA Prilep, Coalition SEGA, fakulteti.mk, Radio MOF, Youth Council Prilep – Radio Pulse and UGD Radio – Shtip, on which in details were represented the planned activities from the campaign.

According to the Youth Strategy 2016 (Action plan) in the period of 2016/2017 a National campaign for youth information INFORMATION RIGHT NOW will be implemented that will aim to enable young people to reach needed quality internet information and to be fully equipped as digital participants in the today digital community.

Aim of the campaign:

-          Raised awareness of young people for the importance of e-information

 -          Created and promoted Application for youth information

 -          Created network for youth information at national level

 This campaign will be implemented in period of 8 months (since 1st of October 2016 until 1st of June 2017) and plans series of activities at local and national level aiming to enable young people safely to provide quality internet information and to raise the awareness of the importance of on-line youth information.

The campaign is supported by the programme for decentralized cooperation between R.Macedonia and the region Lower Normandy.

Last Updated on Thursday, 06 October 2016 14:36

 

ПОГЛЕДНЕТЕ ГО ВИДЕОТО ОД КАМПАЊАТА „ПРАВО НА МЛАДИНСКО ИНФОРМИРАЊЕ - ИНФОРМИРАЈ СЕ СЕГА!“

 • PDF
 • Print
 • E-mail

   

Со задоволство Ви го претставуваме видеото кое е дел од Националната кампања „Право на младинско информирање! Информирај се СЕГА!“, поддржано од Програмата за децентрализирана соработка помеѓу Република Македонија и Регионот од Долна Нормандија од Франција.

Во ова промотивно видео учествуваа успешни и талентирани млади кои порачуваат дека младите имаат право да добиваат точни и навремени информации за теми кои нив ги засегаат.

Информирај се и ти, затоа што имаш право! Информирај се СЕГА !

Голема благодарност до учесниците:

     

Во рамките на Кампањата во моментов се работи на креирање на брошура со информации корисни за младите, а ќе следат национални креативни активности, национална дискусија и саем на младински организации, и младите ќе имаат можност да се сретнат со градоначалници и претставници на Агенцијата за млади и спорт на Р. Македонија.

Кампањата „Право на младинско информирање – Информирај се СЕГА!“ ја спроведуваат Младинските Информативни и Советодавни центри ИНФО СЕГА од Прилеп и Кавадарци, а во соработка со Агенција за млади и спорт, Коалиција СЕГА и други невладини организации.

Кампањата „Право на младинско информирање – Информирај се СЕГА!“ се реализира со поддршка на Програмата за децентрализирана соработка помеѓу Република Македонија и Регионот од Долна Нормандија од Франција.

 

Page 1 of 8

СЕГА Е ЕУРОДЕСК ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР

Poll

Do you agree that the Governmental active employment measures will increase youth employment in Macedonia?
 

Contact us

The Coalition of youth organization SEGA is:

member
organization at:

cooperating
organization of:

associate member
organization of
:

 

Calendar of SEGA's Activities

November 2017 December 2017 January 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31