Следете не:

Македонски (Macedonian)EnglishFrançais

"Децата имаат право да се среќаваат и пристапуваат кон групи и организации доколку ова не спречува други луѓе да ги уживаат своите права."
Член 16, Конвенција за правата на детето
 
 

 

 

 

 

      

 КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:     

    

Home

Отворен повик за младинска интеркултурна размена во Ужице - Србија

 • PDF
 • Print
 • E-mail

  


Отворен повик за младинска интеркултурна  размена во Ужице - Србија

Коалиција на младински организации СЕГА ви нуди можност за учество на МЛАДИНСКА РАЗМЕНА!

KАДЕ? – Во Ужице , Србија

КОГА? – Од 20 – 24 Август (исклучувајќи ги деновите за патување)

ЗА ШТО СЕ РАБОТИ? – Проектот „Youth Agents of social change” е насочен кон објаснување на концептот за човекови/детски права , принципот на антидискриминација, вклучување  на млади со помалку можности, право на заштита од секаква форма на насилство со фокус на полово или етничко насилство.

ЗА КОГО? – Младинската размена е отворена за 15 млади луѓе (15-18 години) од општина Прилеп, Македонија.

Предност при изборот ќе имаат кандидати/ки од ранливи категории (ученици кои живеат во рурални средини, деца од семејства со пониски приходи, итн).

ТРОШОЦИ? – Сите трошоци за време на размената се покриени од страна на организаторите, како и патните трошоци.

АПЛИКАЦИЈА? – Рокот за аплицирање e до 29ти јуни, 23:59, со испраќање на апликација на следниот линк : https://goo.gl/forms/rXOr0idlhS55udsj1

ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ АКТИВНОСТИ- По завршувањето на размената секој учесник е задолжен да реализира една работилница во своето училиште за да го пренесе знаењето што ќе го стекне за време на размената.

ПРАШАЊА? – За сите дополнителни прашања слободно исконтактирајте нѐ на  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Опис и цели на проектот:

Целите на проектот се :

 1. Зајакнување на способностите на младите луѓе за да можат да  придонесат кон позитивни промени во средината во која живеат, промовирајќи ги Европските вредности на квалитетен живот;
 2.  Промовирање на вредности како слобода, толеранција, прифаќање на различностите како и  почит кон детските и човековите права помеѓу младите во Македонија;
 3. Развивање на способност за препознавање на прекршок на правата на детето и како да се реагира во таква ситуација.

Проектот се спроведува поради потребата на вклученост на младите за прашања кои ги засегаат, подигнување на свеста за придобивките од нивно активно вклучување во заедницата, како и намалување на дискриминацијата , насилството и прекршување на правата на детето.

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 00:20

 

Четири нови придружни членки во Коалиција СЕГА

 • PDF
 • Print
 • E-mail

Со огромна чест и задоволство Ве известуваме за приемот на нови четири придружни членки на Коалиција на младински организации СЕГА:

1.Здружение за меѓународна младинска соработка – ИНТЕРАКТИВ Битола
2.Здружение за одржлив развој СФЕРА Македонија
3.Здружение Младинска Иницијатива за Регионален Развој МИРР – Кривогаштани
4.Мрежа на млади фармери - Дебарца

Се радуваме на заедничка плодна и успешна соработка.

 

Успешна соработка на Коалиција СЕГА со компанијата WIK

 • PDF
 • Print
 • E-mail

Во рамки на заедничката сорботка помеѓу германската компанија WIK и Коалиција на младински организации СЕГА, на 08 јуни - Меѓународниот ден на океаните, во Мариово се одржа обука за заштита на водите, која воедно беше и team building обука за компанијата, а во рамките на истата се организираше и чистење на речното корито на Црна Река. Оваа година "Денот на океаните" помина во знакот на заштитата на океаните од пластика и креирање решенија за заштита на истите. Компанијата WIK акцијата ја спроведе под мотото: "A team that creates values: for society, for our customers, for future generations, for our planet, for consumers, for our employees...for the Oceans".

Обуката ја спроведуваа двајца претставници на Коалиција СЕГА, кои со помош на интерактивни игри, комуникација, работа во групи, презентации и документарни видеа им пренесоа значајни информации поврзани со заштитата на водата, рационално користење на водата, менаџирањето со отпадот и рециклирањето на отпадот кој е штетен за водите, а воедно за луѓето и целокупната животна средина. После едукативниот дел, настанот продолжи во натпреварувачки дух со чистење на брегот на Црна Река, собирање и селектирање на отпадот во три групи: метал, пластика и хартија.

Коалиција СЕГА се надева на понатамошна успешна соработа со Компанијата WIK и понатаму ќе биде дел и ќе спроведува проекти за заштита на животната средина, вклучувајќи ги и младите.

 

Page 1 of 63

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО НА ЛЕТЕН КАМП ВО ТРОГЕН!

FLETËPARAQITJE PËR PJESMARRJE NË SHKËMBIMIN NDËRKULTUROR NË FSHATIN E FËIMIJËVE PESTALOCI TROGEN

СЕГА Е ЕУРОДЕСК ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР

Poll

Do you agree that the Governmental active employment measures will increase youth employment in Macedonia?
 

SEGA in media broadcasting

The Coalition of youth organization SEGA is:

member
organization at:

cooperating
organization of:

associate member
organization of
:

 

Calendar of SEGA's Activities

May 2018 June 2018 July 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30