Последни подготовки за фасилитација на Националната работилница за креирање на позициски документ со препораки за превенција на насилен екрсремизам меѓу младите | 13 – 16 Јуни Х. Бисер Стурга

Последни подготовки за фасилитација на Националната работилница за креирање на позициски документ со препораки за превенција на насилен екрсремизам меѓу младите | 13 – 16 Јуни Х. Бисер Стурга

Тимот на Коалиција на младински организации СЕГА ги прави последните подготовки за одржувањето на Националната работилница за креирање на позициски документ со препораки за превенција на насилен екстремизам меѓу младите која ќе се одржи во периодот од 13-16 јуни 2019 година, во Хотел Бисер, Струга. На работилницата ќе учествуваат млади и донесувачи на одлуки од релевантни институции во Р. С. Македонија.

Националната работилница за креирање на позициски документ со препораки за превенција на насилен екстремизам е во рамките на проектот „Младинска работа во превенција на насилен екстремизам" кој го имплементира Коалиција на младински организации СЕГА. Проектот се спроведува со поддршка на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност преку програмата Еразмус + Клучна акција 3 (Структурен дијалог).


Print   Email