Одражани две панел сесии на Националната работилница за превенција на насиелен екстремизам во х. Бисер

Одражани две панел сесии на Националната работилница за превенција на насиелен екстремизам во х. Бисер

На првата панел дискусија тема беше  „Улогата на граѓанското општество во превенција и спречување со насилен екстремизам, искуства и практики“ каде учество зедоа Алберт Хани (РИКО), Рудина Пашоли (SFCG) , Сефер Селими (Democracy Lab)  и Моника И. Кантарџиска (Коалиција на младински организации СЕГА).

На втората панел дискусија тема беше „Улогата на институциите во превенција и спречување со насилен екстремизам, искуства и практики“, каде учество зедоа Џеладин Ајвази- Заменик национален координатор за превенција на насилен екстремизам , Јована Перовска ( The Hauge Center for Strategic Studies), Oливер Бачановиќ професор на Факултетот за безеднос во Скопје и Бесим Догани претставник од Општина Гостивар.


Print   Email